Başında S olan 9 harfli 506 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Kelimelerin anlamlarını öğrenmek için TDK web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SERPELEME

 1. [isim] Serpelemek işi

SİLKTİRME

 1. [isim] Silktirmek işi veya durumu

SOĞUTULMA

 1. [isim] Soğutulmak işi

STOACILIK

 1. [isim] Aklın egemenliğini, doğaya uygun yaşamayı, ruhun duyumsamazlığı ve dünya yurttaşlığı ülküsünü amaç olarak koyan Kıbrıslı Zenon'un kurduğu, öğretiye ilişkin derslerin stoa denilen direkli galeride verildiği öğreti, revakiye

SARILIKLI

 1. [sıfat] Sarılık olan (kimse)

SEMPOZYUM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Belli bir konuda çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenlenen bilimsel ağırlıklı toplantı, bilgi şöleni

SPİKERLİK

 1. [isim] Spiker olma durumu
 2. Spikerin yaptığı iş

SABUNLAMA

 1. [isim] Sabunlamak işi

SAKIRDAMA

 1. [isim] Sakırdamak işi veya durumu

SEĞİRTMEK

 1. [nsz] Çabuk adımlarla veya sıçrayarak yakın bir yere doğru yürümek
  • "İçeriye girip de kalem odasına doğru seğirttiği anda odacı sokaktan seslendi." (Ercüment Ekrem Talu)

SUİSTİMAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Görev, yetki vb.ni kötüye kullanma
  • "Hırsızlıkla veya suistimalle elde ettiğini iddia etmek doğru olmaz." (Halide Edip Adıvar)

SAĞGÖRÜLÜ

 1. [sıfat] Sağgörüsü olan, basiretli

SPORLANMA

 1. [isim] Sporlanmak durumu

SERPANTİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eğlencelerde kullanmak için kendi üzerine sarılarak hazırlanan, savrulduğunda çözülen, renkli kâğıttan yapılmış ince ve uzun şerit
 2. Kalorifer tesisatında bükülmüş borularla yapılmış ısıtıcı
 3. Yılan taşı

SOYDAŞLIK

 1. [isim] Soyları bir olma, bir soydan olma durumu

STENOGRAF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Steno

SAVAKLAMA

 1. [isim] Savaklamak işi

SIKILAMAK

 1. [-i] Sıkı duruma getirmek
 2. Sıkıştırmak
 3. Dolma tüfek, tabanca vb. ateşli silahları ağızdan doldurup sıkıştırmak
 4. İyice tembih etmek
 5. Bunaltmak
 6. Zorlamak

SERDİRMEK

 1. [-i] Serme işini yaptırmak

SAYDIRMAK

 1. [-i] Sayma işini yaptırmak, sayısını buldurmak, sayı belirterek sonuç almak
 2. Sözünü dinletmek, saygı gösterilmesini sağlamak
  • "Şimdiye kadar hoşlandığı her kadına kendini sevdirmemişse bile saydırmıştır." (Memduh Şevket Esendal)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü