Başında S olan 9 harfli 506 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SERDETMEK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [-i] İleri sürmek
  • "Enine boyuna birçok deliller serdetti." (Yahya Kemal Beyatlı)

SERMAYECİ

 1. [isim] Anamalcı

STATOSİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Statolitlerin içinde bulunduğu kesecik

SAVUNULMA

 1. [isim] Savunulmak işi

SEPİLEMEK

 1. [-i] Deri, post vb.ni kullanılabilecek bir duruma getirmek için çeşitli işlemlerden geçirmek, uygulamak, sepi yapmak, tabaklamak

SÜMEROLOG
...
SÜTANALIK

 1. [isim] Sütannelik

SALMASTRA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Halat tellerinden saç gibi örülmüş olan ip
 2. Özellikle makinelerde birbirine sıkıca değen iki yüzey arasına yerleştirilerek bu yüzeyler arasına su, buhar veya yağların sızmasını önleyen urgan

SENDİKALI

 1. [sıfat] Sendikası olan veya sendika üyesi olan (işçi, iş yeri)

SIRRETMEK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [-i] Bir şey veya kimseyi akıl almaz bir biçimde ortadan yok etmek, görünmez kılmak

SÖMÜRGECİ

 1. [isim] Sömürgesi olan, sömürge elde etmek amacında olan kimse veya ülke, müstemlekeci, kolonyalist
  • "Şöyle olmuşuz, böyle olmuşuz ama hiçbir zaman sömürgeci olmamışız." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 2. [sıfat] Sömürgecilikle ilgili olan

SUNUCULUK

 1. [isim] Sunucunun işi ve görevi

SAFÇASINA

 1. [zarf] Saf bir biçimde
  • "Siz o kadar safçasına kandınız ki evraka bakmak lüzumunu duymadınız." (Refik Halit Karay)

SİFTİNMEK

 1. [nsz] Oyalanmak, vakit geçirmek
  • "Bunamış işte. Kadın gördü mü dayanamıyor, siftiniyor. Bir halt edeceğinden mi?" (Memduh Şevket Esendal)
 2. Bir yere sürtünerek kaşınmak
  • "Mahallede duvar kenarlarında siftinip pinekleyen uyuz, kör, topal köpeklerden başka kimse yoktur." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

SAPKINLIK

 1. [isim] Sapkın olma durumu

SEMİRTMEK

 1. [-i] Besili, yağlı bir duruma getirmek, semizletmek

SORGULAMA

 1. [isim] Sorgulamak işi

SALÇALAMA

 1. [isim] Salçalamak işi veya durumu

SERSEMLİK

 1. [isim] Sersem olma durumu veya sersemce iş
  • "... görür görmez o sersemlik bulutundan sıyrıldı." (Ömer Seyfettin)

SIKINTILI

 1. [sıfat] Sıkıntısı olan
  • "Ağrılar kesilmeyince çok sıkıntılı vaziyete düştüm." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Sıkıntı veren, çileli, kasvetli, meşakkatli, mukassi
  • "Son birkaç yılındaki oldukça sıkıntılı durumu bir yana bırakılacak olursa maddi bakımdan rahat, ortanın epey üstünde bir hayatı olmuştur." (Abdülhak Şinasi Hisar)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü