SERSEMLİK (TDK)

Sersem olma durumu veya sersemce iş: "... görür görmez o sersemlik bulutundan sıyrıldı."- Ö. Seyfettin.

Sersemlik kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi S , beşinci harfi E , altıncı harfi M , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı S sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BULUT Nedir?


1 - Havayuvarındaki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar.
2 - Herhangi bir şeyden oluşan yoğun yığın.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRMEZ Nedir?

Görme engelli.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

SERSEM Nedir?


1 . Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan: "Gürültüden sersem oldum."- .
2 . mecaz Düşünmeden hareket eden, ne yaptığının farkında olmayan.

SERSEMCE Nedir?


1 . Serseme benzer.
2 . zarf (serse'mce) Sersem bir biçimde, sersemcesine: "Hademeler, saçları dağınık, göğüsleri açık ... sersemce durmuş bakıyorlar."- M. Ş. Esendal.

SERSEMLİK Nedir?

Sersem olma durumu veya sersemce iş: "... görür görmez o sersemlik bulutundan sıyrıldı."- Ö. Seyfettin.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E E K L M R S S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Sersemlik,

8 Harfli Kelimeler

Esmerlik, Serilmek,

7 Harfli Kelimeler

Eksilme, Erselik, Esirmek, Esrimek, İskemle, İslemek, Kemerli, Kesilme, Mesleki, Semerli, Serilme, Seselim,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekseri, Emekli, Erimek, Esirme, Eskime, Eskrim, Esrime, İskele, İsleme, Kelime, Kerime, Kermes, Keseli, Melike, Mesire, Meslek, Mikser, Seklem, Sermek, Sersem, Seslem, Seslik, Silkme, Silmek,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekser, Elmek, Emlik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Esire, Eskil, Eslek, Esmek, Esmer, Esrik, İlmek, İmlek, İrkme, Kelem, Keler, Keles, Kemer, Kemre, Kerem, Keres, Kerim, Kesel, Keser, Kesim, Kesir, Kesme, Kesre, Kiler, Kimse, Lemis, Melek, Meles, Melik, Merek, Meres,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emik, Emir, Erek, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Eser, Esik, Esim, Esir, Eski, Esme, Esre, İlke, İlme, Kele, Keme, Kere, Kese, Kile, Kils, Krem, Leke, Lime, Lise, Meke, Meri, Misk,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, İle, İlk, İrs, Kel, Kem, Ker, Kes, Kil, Kim, Kir, Lim, Lir, Mil, Mir, Mis, Sek, Sel, Sem, Ser, Ses, Sik, Sim, Sis, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Es, İl, İm, İs, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.