SEPELEMEK (TDK)

Kısa süreler içinde ve serpinti hâlinde yağmak, dökülmek, serpelemek.

Sepelemek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi P , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı S sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÖKÜLMEK Nedir?


1 . Dökme işi yapılmak veya dökme işine konu olmak: "Tepesinden saçları bir hayli dökülmüştü."- S. F. Abasıyanık.
2 . Kumaş dökümlü olmak.
3 . Bir işi, bir konuyu ele alış biçiminde değişiklik olmak.
4 . (-e) Düşmek: "Bizim motor ikiye bölünüp suya döküldüğümüzde, dört kişiydik."- Z. Selimoğlu.
5 . Çıkmak, ortaya konulmak: "Âdeta düşünmeksizin kaleminden masal sahnelerine benzeyen dağ, dere, uçurum resimleri dökülüyordu."- R. N. Güntekin.
6 . Kaplamak, yayılmak: "Duvarlar, bütün ışıkları yutuyor, halkın üstüne bir toprak rengi dökülüyor."- M. Ş. Esendal.
7 . (-e) Salınmak, serbest bırakılmak: "Saçlarını arkaya atıp ensesine dökülen buklelerini kabarttı."- H. Taner.
8 . (-e), mecaz Kır, sokak vb. yerlerde insanlar çokça birikmek: "Bahar o sene erken gelmiş, herkes tarlalara dökülmüştü."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz Çok eskimiş olmak, değerini ve güzelliğini yitirmek: "Yaşayan, var olan her şey eskiyip dökülecek."- B. R. Eyuboğlu.
10 . mecaz Çok yorgun, hasta olmak: "Erkek arıların takatleri kesilmeye başlar, bir bir dökülür, ölür giderler."- T. Buğra. 1
1 . coğrafya Akarsular, göl veya denize akmak.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KISA Nedir?


1 . Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı.
2 . Az süren, uzun olmayan: "Türk milleti en kısa zaman içinde yeni harflerle okumaya, yazmaya başladı."- E. İ. Benice.
3 . Ayrıntısı çok olmayan: "Kısa bilgi. Kısa yazı."- .
4 . isim Kısa olan şey: "Uzun lafın kısası."- .
5 . zarf Kısaca, kısaltarak: "Kısa konuştu."- .

SERPELEME Nedir?

Serpelemek işi.

SERPİNTİ Nedir?


1 . Dökülen veya akan bir şeyden sıçrayıp serpilen bölüm: "Ali Rıza'nın ayaklarına kadar denizin serpintileri geliyordu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Damlacıklar, tanecikler durumunda, azar azar yağan yağmur veya kar, çilenti.
3 . mecaz Bir şeyin etkisi azalarak kalan veya gelen kısmı: "Radyasyon serpintisi."- .

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

YAĞMA Nedir?

Yağmak işi. yağma (II) isim (ya'ğma) Farsça ya¦m¥
1 . Birçok kişinin zor kullanarak ele geçirdikleri malı alıp kaçması: "Yağma ve hırsızlıkla güvenlik ve huzuru bozmaktadır."- F. R. Atay.
2 . tarih Akıncıların düşman topraklarına yaptıkları baskın, çapul.
3 . sıfat Baskın veya zor kullanarak elde edilmiş olan.

YAĞMAK Nedir?


1 - (Yağmur, kar, dolu için) Gökten düşmek.
2 - (Toz, mermi vb. için) Yüksekten çokça düşmek.
3 - Üst üste ve çok gelmek.

E E E E K L M P S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Sepelemek,

8 Harfli Kelimeler

Keseleme, Sepeleme,

7 Harfli Kelimeler

Eslemek,

6 Harfli Kelimeler

Ekleme, Elemek, Esleme, Keleme, Meleke, Mesele, Meslek, Peleme, Seklem,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Eleme, Elmek, Eseme, Eslek, Esmek, Kelem, Kelep, Keles, Kepme, Kesel, Kesme, Melek, Meles, Mesel, Pesek, Sekel, Sekme, Selek, Sepek,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Esme, Kele, Keme, Kese, Kesp, Leke, Meke, Sele, Selp, Seme,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Epe, Kel, Kem, Kep, Kes, Lep, Pek, Pes, Sek, Sel, Sem,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Es, Ke, Le, Me, Pe, Se,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.