SEZİNLEME (TDK)

Sezinlemek işi, sezme: "Bu albenili genç kadını, önce kişisel eşyasıyla sezinleme imkânı buluruz."- S. İleri.

Sezinleme kelimesi baş harfi S son harfi E olan bir kelime. Başında S sonunda E olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E . Başı S sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALBENİLİ Nedir?

Alımlı.

EŞYA Nedir?

Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütünü: "Güçlük, ev bulmak ve eşyayı taşımak derdiyle başlar."- B. Felek.

GENÇ Nedir?


1 . Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı: "Genç kızı bir gece pencerede görmüştü."- H. Taner.
2 . Gelişmesini tamamlamamış olan (bitki, hayvan): "Genç ağaç. Genç at."- .
3 . Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç.
4 . Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy.
5 . mecaz Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan: "Atatürk'ün tabutu arkasından ağlayan on beş milyon Türk'ün yaşadığı, genç Türkiye mutluydu."- B. Felek.

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

KADI Nedir?

Tanzimat'a kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.

KADIN Nedir?


1 . Erişkin dişi insan, zen erkek veya adam karşıtı: "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler."- A. Ş. Hisar.
2 . Evlenmiş kız.
3 . sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
4 . mecaz Hizmetçi bayan.
5 . eskimiş Bayan: "Hintli kadın toplantıyı renklendirmek için herkesin kendisine bazı şeyler sormasını teklif ediyordu."- B. Felek.

KİŞİSEL Nedir?

Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsi, zatî: "Kimse ... kişisel çıkar yahut nüfuz sağlamak amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez..."- Anayasa.

ÖNCE Nedir?


1 . Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman: "Demin söyledikleri bana sadece daha önce olup bitenleri düşündürdü."- T. Buğra.
2 . zarf (ö'nce) İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı: "Önce hep birlikte basın suçunu tarif edelim."- B. Felek.

SEZİNLEME Nedir?

Sezinlemek işi, sezme: "Bu albenili genç kadını, önce kişisel eşyasıyla sezinleme imkânı buluruz."- S. İleri.

SEZİNLEMEK Nedir?

Sezer gibi olmak, sezmek: "Arkadaşlarından ayrıldığını, tam ters yola düştüğünü sezinlemedi bile."- A. Sayar.

SEZME Nedir?

Sezmek işi.

E E E L M N S Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Sezinleme,

8 Harfli Kelimeler

Esinleme,

7 Harfli Kelimeler

Elemsiz, İslenme, İzlenme, Menzile, Sezilme,

6 Harfli Kelimeler

Elenme, Esleme, Esneme, Ezilme, İlenme, İnleme, İsleme, İzleme, Menzil, Mesele,

5 Harfli Kelimeler

Eleme, Elzem, Eneme, Eneze, Enlem, Ensiz, Enzim, Eseme, Ezine, İsmen, İzlem, Lemis, Meles, Melez, Mesel, Mesen, Misel, Nemli, Nemse, Nesil, Nesim, Nezle, Selen, Selim, Semen, Semiz, Sezme, Silme, Sinle, Sinme, Zemin,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Emel, Emen, Emin, Enez, Enli, Ense, Esen, Esim, Esin, Esme, Ezel, Ezme, İlme, İnme, Lens, Lime, Lise, Meni, Meze, Mine, Nesi, Sele, Seme, Sene, Sezi, Sine, Zile,

3 Harfli Kelimeler

İle, Lim, Men, Mil, Mis, Nem, Nim, Sel, Sem, Sen, Sim, Sin, Siz, Zem, Zen, Zil,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, En, Es, İl, İm, İn, İs, İz, Le, Me, Mi, Ne, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.