STİLİSTİK (TDK)

Anlatım bilimi.

Stilistik kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi T , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi S , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı S sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLATIM Nedir?


1 . Anlatma işi.
2 . Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazı ile bildirme, ifade.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

K L S S T T İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Stilistik,

7 Harfli Kelimeler

Stilist,

6 Harfli Kelimeler

İliksi, İsilik, Sistit,

5 Harfli Kelimeler

İkili, İtlik, Kilis, Kilit, Kilsi, Likit, Silik, Silis, Silki, Sisli, Sitil, Tilki,

4 Harfli Kelimeler

İlik, İsli, İtki, Kils, Kist, Sili, Stil,

3 Harfli Kelimeler

İki, İlk, İti, Kil, Kit, Sik, Sis, Sit, Ski, Tik,

2 Harfli Kelimeler

İl, İs, İt, Ki, Si, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.