SPORLULAR (TDK)

Bir hücrelilerin, omurgalı ve omurgasız hayvanlarda asalak olarak yaşayan, çok az hareket edebilen, sporla üreyen bir alt takımı.

Sporlular kelimesi baş harfi S son harfi R olan bir kelime. Başında S sonunda R olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi P , üçüncü harfi O , dördüncü harfi R , beşinci harfi L , altıncı harfi U , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi R . Başı S sonu R olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASALAK Nedir?


1 . Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren başka canlı, parazit.
2 . sıfat, mecaz Başkalarının sırtından geçinen (kimse), abacı, ekti, otlakçı, tufeyli.

EDEBİ Nedir?


1 - Yazınsal.
2 - Yazınsal değeri olan.

HARE Nedir?


1 . Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır: "Uskumrunun hareleri daha sık, gözleri küçük oysa kolyozun hem hareleri daha taraklı hem gözleri daha patlak."- O. Rifat.
2 . Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş.
3 . Çok sert taş, mermer.

HAREKE Nedir?

Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

HÜCRE Nedir?


1 . İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze.
2 . Küçük oda.
3 . Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda: "Sonunda hücresine götürdüler de boylu boyunca uzanabildi."- S. F. Abasıyanık.
4 . mecaz Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk.

HÜCRELİ Nedir?

Hücresi olan.

OMURGALI Nedir?

Omurgası olan.

OMURGASIZ Nedir?

Omurgası olmayan.

SPOR Nedir?


1 . Kişisel veya toplu yarışlar biçiminde yapılan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü.
2 . sıfat Kullanışı rahat, kolay olan: "Hiç değilse spor bir ceket ister şöyle."- H. Taner.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

A L L O P R R S U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Sporlular,

7 Harfli Kelimeler

Raporlu,

5 Harfli Kelimeler

Aspur, Lopur, Polar, Rapor, Salur,

4 Harfli Kelimeler

Alpu, Larp, Laso, Olur, Opal, Opus, Oral, Orsa, Palu, Pars, Paso, Posa, Puro, Rulo, Sarp, Slap, Sopa, Soru, Spor, Sual, Sulp, Sura, Urla,

3 Harfli Kelimeler

Alo, Alp, Arp, Lal, Lap, Lop, Lor, Lup, Ora, Pal, Pas, Pos, Pul, Pus, Rap, Rol, Rop, Rus, Sal, Sap, Sol, Sup, Sur, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Al, Ar, As, La, Ol, Ra, Su, Ur, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.