SİYANOJEN (TDK)

Suda çözünebilen, 1,
8 yoğunluğunda olan, -2
1 0C'de sıvılaşan zehirli, keskin kokulu, renksiz bir gaz (simgesi Cy).

Siyanojen kelimesi baş harfi S son harfi N olan bir kelime. Başında S sonunda N olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi O , yedinci harfi J , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N . Başı S sonu N olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KESKİN Nedir?


1 . Çok kesici, iyi kesen: "Sonunda keskin bir taşı testere gibi kullanarak ipi incelte incelte kopardı."- H. R. Gürpınar.
2 . mecaz Tiz (ses): "Bir kadın sesiydi bu. İnce ve keskin, dikkati hemen kapan ve bırakmayan bir ses."- P. Safa.
3 . mecaz Kırıcı, incitici: "En yakın dostlarının bile kusurlarını keskin bir dille yüzlerine vururmuş."- H. Taner.
4 . mecaz Etkili, sert: "Nihayet güneş doğdu, sis ve duman içinde çölün sabahlarında esen serin ve keskin rüzgârla üşüdük."- F. R. Atay.
5 . argo Zampara.

KOKU Nedir?


1 . Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu: "Odanın içini kızarmış bir ekmek kokusu doldurmuştu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Güzel kokmak için sürülen esans: "Koku sürünmek."- .
3 . mecaz Belirti, işaret: "Ortalıkta bir savaş kokusu var."- .

KOKULU Nedir?

Kokusu olan: "Perilerin kızgınlığını yatıştırmak için ceplerinde birçok kokulu otlar, tohumlar, üzerlikler taşıyordum."- H. R. Gürpınar.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

RENKSİZ Nedir?


1 . Rengi olmayan: "Islak topraklardan renksiz dumanlarla beraber keskin bir toprak kokusu yükseliyor."- H. E. Adıvar.
2 . Solgun görünen, soluk: "Bu sabah Munise biraz hasta ve renksiz uyandı."- R. N. Güntekin.
3 . mecaz Davranış ve düşünce yönünden belli bir niteliği olmayan: "Geriye kalan üç dört yolcuya gelince bunlar lalettayin ve renksiz insanlardı."- F. F. Tülbentçi.

SIVI Nedir?

Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

YOĞUN Nedir?


1 . Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif.
2 . Koyu, kalın: "Yoğun bir sis."- .
3 . Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.).
4 . mecaz Artmış, çoğalmış bir durumda olan: "O bölgede nüfus yoğundur."- .
5 . mecaz Dolu, sıkı, sıkışık, çok.
6 . mecaz Şişman, iri, tombul: "İtibarlı masalarda, sigaralarını içen, iri kalçalı, beyaz sarışın birtakım yoğun kadınlar..."- A. İlhan.
7 . halk ağzında Kaba, kalın, iri (elek, iğne).

ZEHİR Nedir?

Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, °sem.

ZEHİRLİ Nedir?


1 . Zehri olan: "Zehirli mantarlar."- .
2 . mecaz Zararlı (duygu, düşünce vb.).

A E J N N O S Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Siyanojen,

6 Harfli Kelimeler

Anjiyo, Nisyan, Saniye,

5 Harfli Kelimeler

Anjin, Anons, Anyon, Aynen, Enayi, İnsan, İsyan, Nisan, Yasin,

4 Harfli Kelimeler

Anne, Ayin, Ayni, Esin, Esna, İane, İnan, İyon, Nane, Neon, Nesi, Nine, Nisa, Niye, Onay, Oysa, Saye, Sena, Sine, Siya, Sone, Soya, Yani, Yeis, Yeni, Yine,

3 Harfli Kelimeler

Ani, Asi, Ayn, İsa, İye, Jen, Nan, Nas, Ney, Oje, Ona, Ons, Oya, San, Say, Sen, Sin, Son, Soy, Yan, Yas, Yen,

2 Harfli Kelimeler

An, As, Ay, En, Es, Ey, İn, İs, Je, Ne, On, Oy, Se, Si, Ya, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.