SABRETMEK (TDK)

Sabır göstermek, sabırlı davranmak: "Peygamber olsa ancak bu kadar sabrederdi."- R. N. Güntekin.

Sabretmek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi B , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı S sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANCAK Nedir?


1 . "Yalnızca" anlamında, sınırlama anlatan bir söz: "Hasan, bu sefer kendisine ancak seyyar tuluatçıların arasında bir yer bulabildi."- O. C. Kaygılı.
2 . "Olsa olsa, en çok, daha çok, güçlükle" anlamlarında, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösteren bir söz.
3 . En erken: "Sinema ancak saat yarımda bitmişti."- P. Safa.
4 . bağlaç "Lakin, ama, yalnız" sözleri gibi bir düşünceye karşıt ikinci bir düşünceyi anlatan bir söz: "Bu büyüklük değil ancak mertçe bir davranıştır."- N. Araz.

DAVRANMAK Nedir?


1 . Bir kimseye veya bir şeye karşı belli tavır takınmak: "Hiç gerekmezken dönüyor ve onu yeni görmüş gibi davranıyor."- T. Buğra.
2 . (-e) Bir şeye el atmak, girişmek: "Polisi görünce kaçmaya davrandılar."- H. Taner.
3 . (-e) Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak: "Kalbine bu üzüntü düşünce duramadı, ayağa kalkıp gitmeye davrandı."- R. H. Karay.

GÖSTERME Nedir?


1 . Göstermek işi: ": "Akreditifi açtırmadan ithal edilecek malı karşılık olarak gösterme olanağı yok."- Ç. Altan.
2 . Teşhir, sergileme.

GÖSTERMEK Nedir?


1 . Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek: "Vitrindeki oyuncağı parmağıyla gösterdi."- .
2 . (-i, -e) Görülmesini sağlamak, görmesine yol açmak: "Size kitaplarımı göstereyim."- .
3 . Belirtmek, anlatmak: "Bu söz onun iyi niyetini gösteriyor."- .
4 . (-e) Bir şeyin etkisi altında tutulmak: "Güneşe göstermek. Aleve göstermek."- .
5 . (-e) Kanıtla inandırmak: "Bunun böyle olduğunu size göstereceğim."- .
6 . (nsz) Öğretmek, açıklamak: "Yol göstermek."- .
7 . (-e, nsz) Yapmasını söylemek, görevlendirmek: "Size ne iş gösterdiler?"- .
8 . Güzelliğini ortaya çıkarmak, temsil etmek: "Bu seni ablandan daha şirin gösteriyor, emin ol!"- R. N. Güntekin.
9 . Herhangi bir biçimde değerlendirmeye yol açmak: "Gerçekleri çarpıtarak gösteriyor."- .
10 . (nsz) Görünmek, benzemek. 1
1 . (yardımcı fiil) Etmek: "İtaat göstermek. Dayanışma göstermek."- . 1
2 . (-e), mecaz Sert bir biçimde karşılık vermek: "Anası da babasının küfürlerini tekrarlıyor, evde ona göstereceğini söylüyor, gözlerini açıyor, başını sallıyordu."- Ö. Seyfettin.

KADAR Nedir?


1 . Ölçüsünde, derecesinde: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar da genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Büyüklüğünde, genişliğinde: "Bacak kadar çocuk."- . "Avuç içi kadar yer."- .
3 . Dek: "Saat ona kadar sokaklarda gezdi."- P. Safa.
4 . Gibi: "İstanbul'un balıkları kadar balıkçıları da hoştur."- S. F. Abasıyanık.
5 . Denli: "Bu merdivenleri, yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.
6 . Süre belirten bir söz: "Bu minval üzere yedi ay kadar geçti, geçmedi."- R. H. Karay.
7 . zarf Miktarda, derecede: "İçinde biriken hayat bazen taşacak kadar çok oluyor."- H. E. Adıvar.
8 . Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz: "Kantara'nın önünde yüz kadar düşman çadırı kurulmuştu."- F. R. Atay.

SABIR Nedir?


1 - Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç.
2 - Olacak ya da gelecek birşeyi telaş göstermeden bekleme.

SABIRLI Nedir?

Sabır gösteren, katlanan, sabreden: "Halim, adı üstünde sabırlı bir adamdır."- B. Felek.

A B E E K M R S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Sabretmek,

8 Harfli Kelimeler

Bestekar, Sabretme,

7 Harfli Kelimeler

Aksetme, Bekaret, Bertmek, Ekstrem, Emektar, Keramet, Kretase, Rekabet,

6 Harfli Kelimeler

Abstre, Basket, Bertme, Braket, Ekarte, Ekstra, Ekstre, Emaret, Esaret, Kamber, Katmer, Kermes, Kertme, Kesret, Makber, Market, Master, Merkat, Mertek, Mesabe, Metres, Sekter, Sermek,

5 Harfli Kelimeler

Amber, Asker, Barem, Baret, Bekar, Bekas, Berat, Beste, Beter, Ekser, Emare, Ermek, Esame, Esbak, Esmek, Esmer, Ester, Etmek, Kamer, Kamet, Karst, Kasem, Kaset, Katre, Kemer, Kemre, Kerem, Keres, Kerte, Kesat, Keser, Kesme, Kesre, Krema, Mabet, Maket, Marke, Maske, Merak, Merek,

4 Harfli Kelimeler

Abes, Akse, Baks, Bark, Beka, Bere, Berk, Beta, Ebat, Ebet, Ekme, Emek, Emet, Erat, Erek, Erke, Erme, Erte, Eser, Esma, Esme, Esre, Etek, Eter, Etme, Kabe, Kame, Kare, Kars, Kart, Kase, Kast, Kebe, Keme, Kere, Kese, Kete, Krem, Mark, Mars,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Aks, Ark, Art, Ask, Ast, Ate, Bak, Bar, Bas, Bat, Bek, Bet, Bre, Ebe, Eke, Erk, Kam, Kar, Kas, Kat, Kem, Ker, Kes, Ket, Mas, Mat, Met, Rab, Ram, Ret, Sak, Sam, Sek, Sem, Ser, Set, Tab, Tak, Tam,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Am, Ar, As, At, Be, Ek, Em, Er, Es, Et, Ke, Me, Ra, Re, Se, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.