SOYSUZLUK (TDK)

Soysuz olma durumu veya soysuzca davranış: "Meğer ne kadar soysuzluğa uğramışız."- F. R. Atay.

Soysuzluk kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi O , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi S , beşinci harfi U , altıncı harfi Z , yedinci harfi L , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi K . Başı S sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KADAR Nedir?


1 . Ölçüsünde, derecesinde: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar da genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Büyüklüğünde, genişliğinde: "Bacak kadar çocuk."- . "Avuç içi kadar yer."- .
3 . Dek: "Saat ona kadar sokaklarda gezdi."- P. Safa.
4 . Gibi: "İstanbul'un balıkları kadar balıkçıları da hoştur."- S. F. Abasıyanık.
5 . Denli: "Bu merdivenleri, yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.
6 . Süre belirten bir söz: "Bu minval üzere yedi ay kadar geçti, geçmedi."- R. H. Karay.
7 . zarf Miktarda, derecede: "İçinde biriken hayat bazen taşacak kadar çok oluyor."- H. E. Adıvar.
8 . Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz: "Kantara'nın önünde yüz kadar düşman çadırı kurulmuştu."- F. R. Atay.

SOYSUZ Nedir?


1 . Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.), dejenere.
2 . Biyolojik ve toplumsal ölçüler yönünden göze batacak kadar kötüye giden (kimse), dejenere: "Ağaç deyip geçme, onun da soylusu olur, soysuzu olur."- T. Buğra.
3 . mecaz Kötü tanınmış, ahlaksız.

SOYSUZCA Nedir?

Soysuz bir biçimde, soysuza yakışırcasına.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

K L O S S U U Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Soysuzluk,

8 Harfli Kelimeler

Soluksuz,

6 Harfli Kelimeler

Kolsuz, Oyuklu, Sokulu, Sosluk, Soysuz, Suyolu, Yoksul, Yoksuz, Yolsuz, Yozluk,

5 Harfli Kelimeler

Kolsu, Soluk, Soylu, Suluk, Suoku, Susku, Susuz, Suyuk, Uyluk, Uzluk, Yoluk,

4 Harfli Kelimeler

Koyu, Kulu, Kuyu, Kuzu, Okul, Oluk, Oyuk, Soku, Sulu, Ulus, Uslu, Usul, Uyku, Uyuz,

3 Harfli Kelimeler

Kol, Koy, Koz, Kul, Kuz, Lok, Sol, Sos, Soy, Ulu, Uzo, Yok, Yol, Yoz,

2 Harfli Kelimeler

Ok, Ol, Oy, Su, Us, Uz, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.