SEKİZİNCİ (TDK)

Sekiz sayısının sıra sıfatı, sırada yedinciden sonra gelen.

Sekizinci kelimesi baş harfi S son harfi İ olan bir kelime. Başında S sonunda İ olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Z , altıncı harfi İ , yedinci harfi N , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi İ . Başı S sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GELE Nedir?

Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar: "Yine gele attın."- .

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

SAYI Nedir?


1 - Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, °rakam.
2 - Gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, °nüsha.
3 - Bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

SEKİZ Nedir?


1 . Yediden sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 8, VIII rakamlarının adı.
3 . sıfat Yediden bir artık.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

YEDİ Nedir?


1 . Altıdan sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 7, VII rakamlarının adı.
3 . sıfat Altıdan bir artık: "Yedi kalem."- .

YEDİNCİ Nedir?

Yedi sayısının sıra sıfatı, sırada altıncıdan sonra gelen.

C E K N S Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Sekizinci,

7 Harfli Kelimeler

Sizinki,

6 Harfli Kelimeler

Ekinci, Eskici, İkinci, İkizce, Kesici, Kinsiz, Sincik,

5 Harfli Kelimeler

Ekici, Eksin, Eksiz, Ensiz, Eskiz, Ezici, İkici, İncik, İznik, Kesin, Kinci, Sekiz, Sinek, Sinik, Sizce, Zenci,

4 Harfli Kelimeler

Cenk, Cins, Ekin, Eksi, Enik, Esik, Esin, Eski, Ezik, İken, İkiz, İnce, İnci, İnek, İnik, İzci, İzin, Neci, Nesi, Nice, Seci, Seki, Sezi, Sine, Sini, Zeki,

3 Harfli Kelimeler

Cin, İki, İni, Kes, Kez, Kin, Sek, Sen, Sik, Sin, Siz, Ski, Zen,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, En, Es, İn, İs, İz, Ke, Ki, Ne, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.