SECİYESİZ (TDK)

Karakteri bakımından güvenilmez (kimse).

Seciyesiz kelimesi baş harfi S son harfi Z olan bir kelime. Başında S sonunda Z olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi C , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Y , altıncı harfi E , yedinci harfi S , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Z . Başı S sonu Z olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKIM Nedir?


1 . Bakma işi.
2 . Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek: "Bahçe bakım ister."- .
3 . Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

GÜVENİLMEZ Nedir?

Güven duyulmayan (kişi, şey).

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARAKTER Nedir?


1 . Ayırt edici nitelik.
2 . Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik, öz yapı, ıra, seciye: "Yıldız'ın iyi bir eğitimi, kuvvetli bir karakteri var."- A. Gündüz.
3 . Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi: "Pek uysal, tatlı, neşeli karakterine rağmen dostum kavgacıdır."- R. H. Karay.
4 . Basımda harf türü.
5 . edebiyat Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.
6 . felsefe Bireyin kendi kendine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü.

C E E S S Y Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Seciyesiz,

6 Harfli Kelimeler

Seciye,

5 Harfli Kelimeler

Cizye, Ezici, İyice, Seyis, Sizce,

4 Harfli Kelimeler

İzci, Seci, Sezi, Yeis,

3 Harfli Kelimeler

Ece, İye, İyi, Ses, Sis, Siz,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Es, Ey, İs, İz, Se, Si, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.