STABİLİZE (TDK)


1 . Silindirle sıkıştırılarak düz duruma getirilmiş (yol).
2 . İstikrarlı.

Stabilize kelimesi baş harfi S son harfi E olan bir kelime. Başında S sonunda E olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi T , üçüncü harfi A , dördüncü harfi B , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi E . Başı S sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRİ Nedir?


1 . Faiz: "Yıllık getiri."- .
2 . ticaret Kazanç.
3 . Yarar: "Bu çalışmanın bana getirisi çok oldu."- .

İSTİKRA Nedir?

Tümevarım.

İSTİKRAR Nedir?


1 . Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık, stabilizasyon: "Devletini, sağlam bir iman ve istikrar müessesesi olarak teşkilatlandırmıştır."- S. Ayverdi.
2 . Yerleşme, oturma, stabilizasyon.
3 . mecaz Denge, stabilizasyon.
4 . ekonomi Ödemeler dengesinde, istihdamda düzen, stabilizasyon.

İSTİKRARLI Nedir?

İstikrarı olan, dengeli, kararlı, stabilize.

SIKI Nedir?


1 . Dar: "Sıkı bir kemer."- .
2 . İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan: "Sıkı bir denk."- .
3 . Zorlu, güçlü ve etkili: "En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir."- B. Felek.
4 . Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan: "Ankaralılarla münasebetlerinde her zaman sıkı bir ahlak ve seviye kontrolüne tabi tutuldu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı.
6 . Yoğun: "Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı temasta bulunmak istediğimi bildirdim."- Atatürk.
7 . Cimri.
8 . zarf Sıkıca, iyice: "Sıkı giyinmek."- .
9 . isim Disiplin.
10 . isim Zorlayıcı durum: "Sıkıya gelmemek. Sıkıyı görünce kaçtı."- . 1
1 . isim Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü: "İlk sıkıyı babam attı."- S. Kocagöz. 1
2 . Güçlü ve çabuk, hızlı: "Karabalçıklı çiftliği, kasabadan sıkı yürüyüşle bir saat çeker."- R. N. Güntekin.

SİLİ Nedir?

Kilim, yünden dokunmuş yaygı. sili (II) sıfat
1 . Arı, temiz.
2 . mecaz İffetli.

SİLİNDİR Nedir?


1 . Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan bir nesnenin eksenini dikey olarak kesen, birbirine paralel iki yüzeyin sınırladığı cisim, üstüvane.
2 . teknik Metalleri inceltme, kumaşları parlatma, kâğıt üzerine baskı yapma vb. işler için sanayide kullanılan merdane.
3 . teknik Motorlu taşıtların motorunda pistona güçlü bir itiş sağlamak için gaz karışımının yandığı veya patladığı yer.
4 . Yol yapımında toprağı sıkıştırarak düzleştirmek için kullanılan genellikle motorlu araç.

A B E L S T Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Stabilize,

8 Harfli Kelimeler

Biletsiz, İsabetli,

7 Harfli Kelimeler

Ailesiz, Betisiz, İltibas,

6 Harfli Kelimeler

Besili, Betili, Bilsat, Bitlis, İsabet, İstila, Sabite, Stabil, Telsiz,

5 Harfli Kelimeler

Alize, Altes, Balet, Basil, Basit, Bazit, Belit, Bezsi, Bilet, Bitli, Etsiz, İbate, İblis, İbzal, İleti, İsale, İtila, İzabe, İzale, Libas, Liste, Sabit, Sebat, Sebil, Sitil, Tabii, Teali, Telis, Telsi, Tezli, Zabit,

4 Harfli Kelimeler

Abes, Abis, Abli, Aile, Alet, Asil, Asit, Asli, Atel, Azil, Azit, Bale, Bati, Beis, Bela, Beli, Besi, Beta, Beti, Biat, Bile, Bili, Ebat, Elit, Elti, Etil, Etli, İbis, İsal, İsli, İzbe, Liet, Lise, Sabi, Salt, Seza, Sezi, Sili, Site, Stil,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ait, Ali, Alt, Asi, Ast, Ate, Ati, Bal, Bas, Bat, Baz, Bel, Bet, Bez, Bit, Biz, Ela, Eti, Eza, İla, İle, İsa, İta, İti, Laz, Leb, Sal, Saz, Sel, Set, Sit, Siz, Tab, Tal, Tas, Tel, Tez, Tiz,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, As, At, Az, Be, El, Es, Et, İl, İs, İt, İz, La, Le, Se, Si, Ta, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.