SALMASTRA (TDK)


1 . Halat tellerinden saç gibi örülmüş olan ip.
2 . Özellikle makinelerde birbirine sıkıca değen iki yüzey arasına yerleştirilerek bu yüzeyler arasına su, buhar veya yağların sızmasını önleyen urgan.

Salmastra kelimesi baş harfi S son harfi A olan bir kelime. Başında S sonunda A olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi S , yedinci harfi T , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi A . Başı S sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

BUHAR Nedir?

Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu: "Bu bombardımanda ne yeni silahların çelik sesini işittik ne de buharı andıran dumanla karışık şimşeği gözlerimizi kamaştırdı."- R. H. Karay.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HALAT Nedir?

Kenevirden yapılmış çok kalın ip.

MAKİ Nedir?

Akdeniz dolaylarında yaygın olan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü. maki (II) isim, hayvan bilimi(Madagaskar yerlilerinin dilinden) Makigillerden, Madagaskar adasında sık rastlanan, uzun kuyruklu, yumuşak tüylü bir memeli primat (Lemur).

MAKİNE Nedir?


1 . Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü: "Tıraş makineleri ile usturalar çekmecelerde dururdu."- N. Cumalı.
2 . Bir alet veya taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması: "Saatin makinesi. Gramofonun makinesi."- .
3 . halk ağzında Araba, otomobil.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

SIKICA Nedir?

Sıkı bir biçimde, iyice: "İncecik belini alev renkli ipek bir kemerle sıkıca sardı."- F. F. Tülbentçi.

SIZMA Nedir?


1 . Sızmak işi.
2 . Kapı, pencere aralıklarından oda havasının değişmesi.
3 . sıfat Sızdırılmış: "Sızma zeytinyağı."- .

URGAN Nedir?

Keten, kenevir, pamuk, jüt gibi türlü dokuma maddelerinden yapılan ince halat: "Kadınının boynunda pembe urgan gibi bir yemeni var."- H. E. Adıvar.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YÜZEY Nedir?

Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz (II).

A A A L M R S S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Salmastra,

8 Harfli Kelimeler

Rastlama,

7 Harfli Kelimeler

Mastara, Taslama,

6 Harfli Kelimeler

Alarma, Amasra, Arasat, Arasta, Aratma, Atlama, Masara, Mastar, Matara, Salata, Samsat, Sarmal, Sarsma, Tarama,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Arama, Artma, Astar, Atama, Atlas, Lasta, Maral, Masal, Masat, Matla, Rasat, Salam, Salat, Salma, Salsa, Salta, Samsa, Sarat, Sarma, Satma, Talas, Tarla, Tasar, Tasma,

4 Harfli Kelimeler

Alma, Amal, Arma, Arsa, Asal, Asar, Asla, Asma, Atma, Lama, Lata, Mala, Malt, Mars, Mart, Masa, Rast, Saat, Sala, Salt, Sara, Star, Taam, Tasa, Tras,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alt, Ama, Ara, Art, Asa, Ast, Ata, Lam, Mal, Mas, Mat, Ram, Sal, Sam, Tal, Tam, Tar, Tas,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, As, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.