SEVİYESİZ (TDK)

Düzeysiz: "Seviyesiz bir konuşma."- .

Seviyesiz kelimesi baş harfi S son harfi Z olan bir kelime. Başında S sonunda Z olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Y , altıncı harfi E , yedinci harfi S , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Z . Başı S sonu Z olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEY Nedir?


1 . Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır, seviye: "Su düzeyi."- .
2 . Bir kursun basamaklarından her biri, kur (I).
3 . hukuk Kanunları bir araya getirmek, derlemek, kodifikasyon.
4 . mecaz Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesnelere veya kimselere göre olan değer ve yücelik derecesi, seviye: "Eğitim düzeyi. Kültür düzeyi."- .

DÜZEYSİZ Nedir?

Düzeyi, değeri düşük, bayağı olan, seviyesiz.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

KONUŞMA Nedir?


1 . Konuşmak işi: "Gecenin sessizliğini bozan bu gürültülü konuşmaların uğultusu yukarı katlara genişleyerek, sağırlaşarak çıkmaya başladı."- M. Ş. Esendal.
2 . Görüşme, danışma, müzakere.
3 . Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılan söyleşi, konferans: "Bu konuşmaya nihayet verirken okumak terbiyesinden bahsetmek lazımdır."- Y. K. Beyatlı.

E E S S V Y Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Seviyesiz,

6 Harfli Kelimeler

Seviye,

5 Harfli Kelimeler

Eviye, Evsiz, İsevi, İvesi, Seyis,

4 Harfli Kelimeler

Sevi, Sezi, Vize, Yeis,

3 Harfli Kelimeler

İye, İyi, Ses, Sis, Siz, Yiv,

2 Harfli Kelimeler

Es, Ev, Ey, İs, İz, Se, Si, Ve, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.