SERTİFİKA (TDK)


1 . Öğrenim belgesi.
2 . Kişinin bilgi gerektiren herhangi bir konuda niteliğini gösteren belge.

Sertifika kelimesi baş harfi S son harfi A olan bir kelime. Başında S sonunda A olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi F , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi A . Başı S sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELGE Nedir?

Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman: "Mahkemenin elinde bu iddiaları yalanlayacak bir belge yoktu."- T. Buğra.

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

GEREK Nedir?


1 . İcap: "... millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi ... hâlinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir."- Anayasa.
2 . sıfat Bir şeyin yapılabilmesi veya olabilmesi ona bağlı olan, lazım: "Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni."- Yunus Emre.

GÖSTEREN Nedir?

Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

HERHANGİ Nedir?

Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

ÖĞRENİM Nedir?

Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılan çalışma, tahsil: "Öğrenimini bitirmeye bir yıl kala Türkiye'deki büyük fabrika sahiplerinden çağrılar alıyormuş."- M. C. Anday.

A E F K R S T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Sertifika,

8 Harfli Kelimeler

Saftirik,

7 Harfli Kelimeler

Aferist, Eristik, İrtifak, İsterik, İstiare, İstifra, İstikra, Kreatif, Reaktif, Satirik, Sikatif, Sirtaki, Stearik, Tefarik, Tefrika,

6 Harfli Kelimeler

Aktris, Asetik, Askeri, Ekstra, Eriksi, Esatir, Farisi, Fertik, Firkat, İftira, İktifa, İrtifa, İsteka, İsteri, İstifa, İstika, İtikaf, İtiraf, Refika, Siktir, Sirkat, Taksir, Tarife, Tasrif, Tefrik, Tefsir, Tekfir, Teksif, Teksir, Terfik, Trafik,

5 Harfli Kelimeler

Aktif, Arife, Asker, Astik, Efkar, Efrat, Erika, Esrik, Etraf, Fakir, Faset, Fasit, Ferik, Fesat, Fikir, Firak, Firik, Fiske, Fitre, Fresk, Frisa, İfrat, İfrit, İfsat, İftar, İksir, İrite, İsraf, İstek, İster, İstif, Kafes, Kafir, Karst, Kaset, Kasti, Katre, Kefir, Kerti, Kesat,

4 Harfli Kelimeler

Afet, Afis, Akis, Akit, Akse, Aksi, Arif, Asit, Asri, Atik, Eksi, Ekti, Erat, Erik, Esik, Esir, Eski, Etik, Etki, Faik, Fakr, Faks, Fare, Fark, Fars, Fert, Fire, Frak, İare, İfta, İrat, İris, İtfa, İtki, Kafe, Kafi, Kare, Kari, Kars, Kart,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Aks, Ari, Ark, Art, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Erk, Eti, Fak, Far, Fas, Fek, Fer, Fes, Fit, İfa, İka, İki, İri, İrs, İsa, İta, İti, Kar, Kas, Kat, Ker, Kes, Ket, Kir, Kit, Raf, Ret, Saf,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Ar, As, At, Ek, Er, Es, Et, Fa, Fe, İs, İt, Ke, Ki, Ra, Re, Se, Si, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.