SOMURTMAK (TDK)

Küskünlüğünü, bir şeye sıkıldığını, keyifsizliğini anlatacak biçimde yüzünü buruşturmak, surat asmak: "Rıza ona dik dik bakarak somurttu, cevap dahi vermedi."- H. Taner.

Somurtmak kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi O , üçüncü harfi M , dördüncü harfi U , beşinci harfi R , altıncı harfi T , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı S sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASMA Nedir?


1 - Asmagillerden, dalları çardak üzerine yayılan bitkilere genel olarak verilen ad.
2 - Belirli bir tür üzüm veren bitki (Vitis).

ASMAK Nedir?


1 - Bir şeyi aşağıya sarkacak biçimde bir yere iliştirmek sarkıtmak.
2 - Üzerine takınmak, kuşanmak.
3 - Bir kimseyi boğazından ip geçirip sarkıtarak öldürmek, idam etmek.
4 - Gitmek zorunda olunan bir yere özürsüz gitmemek ya da görevi olan bir işi özürsüz yapmamak.

BAKARAK Nedir?

Göre: "Sen onlara bakarak daha anlayışlısın."- .

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BURU Nedir?

Sancı, buruntu.

BURUŞTURMAK Nedir?

Buruşuk duruma getirmek.

CEVAP Nedir?

Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt: "Belindeki önlüğü çıkarmaya uğraşıyor, cevap arıyor gibi düşünüyordu."- S. F. Abasıyanık.

DAHİ Nedir?

Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan (kimse) öke.

KEYİF Nedir?


1 - Vücut esenliği, sağlık.
2 - Canlılık, tasasızlık, iç rahatlığı.
3 - Hoş vakit geçirme.
4 - İstek, heves, zevk.
5 - İspirtolu içki ve başka maddeler kullanıldığında insanda görülen durum.
6 - Yolsuz ve kuraldışı istek.
7 - Esrar.

KEYİFSİZ Nedir?


1 . Sağlığı pek yerinde olmayan, rahatsız.
2 . Neşesiz.

SIKI Nedir?


1 . Dar: "Sıkı bir kemer."- .
2 . İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan: "Sıkı bir denk."- .
3 . Zorlu, güçlü ve etkili: "En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir."- B. Felek.
4 . Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan: "Ankaralılarla münasebetlerinde her zaman sıkı bir ahlak ve seviye kontrolüne tabi tutuldu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı.
6 . Yoğun: "Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı temasta bulunmak istediğimi bildirdim."- Atatürk.
7 . Cimri.
8 . zarf Sıkıca, iyice: "Sıkı giyinmek."- .
9 . isim Disiplin.
10 . isim Zorlayıcı durum: "Sıkıya gelmemek. Sıkıyı görünce kaçtı."- . 1
1 . isim Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü: "İlk sıkıyı babam attı."- S. Kocagöz. 1
2 . Güçlü ve çabuk, hızlı: "Karabalçıklı çiftliği, kasabadan sıkı yürüyüşle bir saat çeker."- R. N. Güntekin.

SURA Nedir?


1 - Yumuşak, ince bir tür ipekli kumaş.
2 - Bu kumaştan yapılmış olan.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

A K M M O R S T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Somurtmak,

8 Harfli Kelimeler

Sokturma, Somurmak, Somurtma, Sorutmak, Tomurmak,

7 Harfli Kelimeler

Osurmak, Oturmak, Somurma, Sorumak, Sorutma, Tomurma,

6 Harfli Kelimeler

Kastor, Komuta, Koruma, Kromsu, Maksut, Maskot, Mastor, Mastur, Mostra, Oktrua, Okutma, Osurma, Oturak, Oturma, Sarkom, Sormak, Sormuk, Soruma, Tomruk,

5 Harfli Kelimeler

Akort, Armut, Kamus, Karst, Komar, Komut, Kotra, Kumar, Kuram, Kurma, Kusma, Makro, Maktu, Makus, Mamur, Mamut, Masum, Moruk, Murat, Muska, Okuma, Ortak, Ortam, Samur, Samut, Sokma, Sokra, Sokum, Sokur, Somak, Somut, Sorma, Sorum, Sumak, Surat, Tomak, Tomar, Torak, Torum, Ummak,

4 Harfli Kelimeler

Akor, Aksu, Akur, Akut, Amor, Amut, Aort, Atom, Kamu, Kaos, Karo, Kars, Kart, Kast, Koma, Kora, Kort, Koru, Kosa, Kota, Krom, Kros, Kuma, Kura, Kurs, Kurt, Mark, Mars, Mart, Mask, Moka, Mors, Murt, Muta, Okar, Okur, Omur, Orak, Orsa, Orta,

3 Harfli Kelimeler

Aks, Ark, Art, Ask, Ast, Aut, Kam, Kar, Kas, Kat, Kom, Kor, Kot, Kum, Kur, Kut, Mas, Mat, Mor, Mum, Mut, Oma, Ora, Ram, Rom, Rot, Rum, Rus, Sak, Sam, Som, Sur, Sut, Tak, Tam, Tar, Tas, Tok, Tor, Tos,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, As, At, Ok, Om, Ot, Ra, Su, Ta, Tu, Ur, Us, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.