SAMİMİLİK (TDK)

İçtenlik: "Ya bu çocuklar benimle şimdi konuşurken samimiliklerini birdenbire kesiverirlerse..."- S. F. Abasıyanık.

Samimilik kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi M , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı S sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRDENBİRE Nedir?

Ansızın: "Birdenbire bulunduğumuz odanın kapısı açılıverdi."- S. F. Abasıyanık.

ÇOCUK Nedir?


1 . Küçük yaştaki oğlan veya kız: "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay.
2 . Soy bakımından oğul veya kız, evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Genç erkek.
5 . mecaz Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecaz Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ çocuk."- .
7 . mecaz Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

İÇTEN Nedir?


1 . Samimi: "Bu beş şehir durdukça bu yapıt da onun en içten yorumu olarak ayakta kalacaktır."- H. Taner.
2 . zarf Yürekten, candan, samimi davranarak: "Yumuşak ve içten sürdürdü konuşmasını."- T. Buğra.

İÇTENLİK Nedir?

İçten olma durumu, içten davranış, samimilik, samimiyet: "Heyecana varan bir içtenliğin titrettiği sesiyle alınan kararın hayırlı olması için dua ediyordu."- T. Buğra.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

KONUŞU Nedir?

Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasi, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, kolokyum.

SAMİ Nedir?


1 . Hz. Nuh'un oğlu Sam'dan türediklerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranice ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol.
2 . sıfat Bu kola özgü olan.

SAMİMİ Nedir?


1 . İçten (duygu vb.): "Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimi olduğuna da inandırmalı."- O. V. Kanık.
2 . Candan, açık yüreklikle davranan: "Diğerine gelince: Bu pek sıcakkanlı, pek samimi bir gençtir."- M. Ş. Esendal.
3 . zarf İçli dışlı, senli benli olarak: "Onunla samimi konuştum."- .

SAMİMİLİK Nedir?

İçtenlik: "Ya bu çocuklar benimle şimdi konuşurken samimiliklerini birdenbire kesiverirlerse..."- S. F. Abasıyanık.

ŞİMDİ Nedir?


1 . Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda: "Şimdi daha bahtiyar bir haberi sevgili bir sesten bizzat duymaya imkân buluyoruz."- A. Ş. Hisar.
2 . Az sonra, yakında: "Annen şimdi gelir, ağlama sus!"- .
3 . Az önce, biraz önce, demin: "Otobüs şimdi geçti, öbürü ne zaman gelir bilmem."- .
4 . Artık, bundan böyle, bu duruma göre: "Sizden kaçan hayvanı da şimdi kim bilir hangi semtte satacaklar?"- B. Felek.

A K L M M S İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Samimilik,

7 Harfli Kelimeler

İsimlik,

6 Harfli Kelimeler

Asilik, İliksi, İsilik, İsimli, İslami, Kimisi, Limaki, Maliki, Mikail, Miskal, Samimi,

5 Harfli Kelimeler

İkili, İklim, İkmal, İlmik, İmlik, İmsak, İslam, İslim, Kamil, Kilim, Kilis, Kilsi, Klima, Laski, Maksi, Malik, Milas, Milim, Milis, Mimik, Mimli, Misak, Misal, Misil, Sakil, Sakim, Salik, Salim, Silik, Silki,

4 Harfli Kelimeler

Akil, Akim, Akis, Akli, Aksi, Alim, Amil, Asil, Asli, İlam, İlik, İlim, İmal, İmam, İmla, İsal, İsim, İsli, Kail, Kaim, Kils, Kimi, Klas, Laik, Lika, Mail, Maki, Mali, Mask, Mika, Misk, Saik, Saki, Sami, Sili, Sima,

3 Harfli Kelimeler

Aks, Ali, Asi, Ask, İka, İki, İla, İlk, İma, İsa, Kal, Kam, Kas, Kil, Kim, Lak, Lam, Lim, Mai, Mal, Mas, Mil, Mim, Mis, Sak, Sal, Sam, Sik, Sim, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, As, İl, İm, İs, Ki, La, Mi, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.