SAVRULMAK (TDK)


1 . Savurma işi yapılmak: "Ona savrulan küfürlerin, tükürülen tükürüklerin bini bir para oldu."- H. Taner.
2 . (nsz) Dağılmak, saçılmak.

Savrulmak kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi V , dördüncü harfi R , beşinci harfi U , altıncı harfi L , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı S sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİNİ Nedir?


1 . Binme işi: "Bu hayvan biniye gelmez."- .
2 . Kapı, dolap vb. şeylerin, kanatları kapandığında kalan aralığı örtebilmek için bu kanatların kenarına çakılan çıta.

DAĞILMA Nedir?


1 . Dağılmak işi: "Fatoş'un içeri girmesiyle sabahtan beri esen kederli havanın dağılması bir oldu."- S. F. Abasıyanık.
2 . askerlik Sınırlı bölgelere toplanmış birlik, gereç ve kuruluşların düşman saldırısına karşı daha iyi korunmalarını sağlamak amacıyla birbirlerinden uzaklaştırılmaları.
3 . askerlik Bir hedefe aynı silahla atılan mermilerin, barut haklarının ve başka şartların değişmesi yüzünden ayrı ayrı noktalara vurması.

DAĞILMAK Nedir?


1 . Toplu durumdayken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak: "Yolcular artık yavaş yavaş dağılıyorlardı."- H. Taner.
2 . Değer ve birimler belli etkenlerle, oranlı olarak bölünmek.
3 . Parçalanarak yayılmak, ufalanmak: "Kentin eski merkezindeki evler kendiliğinden yıkılıyor, bahçe duvarları dökülüp dağılıyordu."- A. Kutlu.
4 . Karışık duruma gelmek, düzeni bozulmak: "Oda dağıldı."- . "Siyah saçları hare hare suyun yüzüne dağıldı."- C. Uçuk.
5 . mecaz Birliği, beraberliği bozulmak: "Golü yiyince takım dağıldı. Babanın ölümünden sonra aile dağıldı."- .
6 . mecaz Bir topluluğun, kuruluşun varlığı son bulmak, fesholunmak, münfesih olmak.
7 . mecaz Yavaş yavaş kaybolmak, yok olmak: "Ona ne zaman rastlasanız içiniz açılır, efkârınız dağılır."- H. Taner.

KÜFÜR Nedir?


1 . Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü: "Neydi o kaba saba konuşmalar, o çirkin küfürler!"- A. İlhan.
2 . din b. (***) Tanrı'nın varlığı ve birliği gibi dinin temellerinden sayılan inançları inkâr etme.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

SAÇI Nedir?


1 . Gelinin başından aşağı saçılan çiçek, şeker, arpa, para vb. şeyler.
2 . Düğün armağanı.

SAÇILMA Nedir?

Saçılmak işi.

SAÇILMAK Nedir?


1 . Saçma işi yapılmak.
2 . Etrafa dağılmak, yayılmak.
3 . Açılıp saçılmak.

SAVURMA Nedir?


1 . Savurmak işi: "Ben de onlar gibi tekme atıp yumruk savurmasını biliyordum."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . spor Kol, bacak vb. vücut bölümlerinin ağırlıklarından yararlanarak omuz ve uyluk eklemleri çevresinde türlü yönlere doğru hızla çevirme.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TÜKÜRÜK Nedir?

Tükürük bezlerinin ağza akan salgısı: "Böyle tükürük saçtığına bakılırsa ya politikadan konuşuyor ya birini batırıyordu."- H. Taner.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

A A K L M R S U V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Savrulmak,

8 Harfli Kelimeler

Kavrulma, Kuramsal, Savrulma, Savulmak, Savurmak, Suvarmak,

7 Harfli Kelimeler

Kamusal, Kavurma, Mavruka, Savulma, Savurma, Sulamak, Suvarma,

6 Harfli Kelimeler

Akarsu, Karasu, Kavram, Kulvar, Kumral, Kumsal, Kurama, Kuvars, Malkar, Maslak, Masura, Mukaar, Salmak, Sarkma, Sarmak, Sarmal, Savmak, Savruk, Sulama, Ulamak, Varmak, Vurmak,

5 Harfli Kelimeler

Aksam, Akvam, Alarm, Almak, Almus, Asmak, Avlak, Kalas, Kalma, Kamus, Karma, Kasma, Kaval, Kavas, Kravl, Kumar, Kumla, Kural, Kuram, Kurma, Kusma, Larva, Lavuk, Makas, Makul, Makus, Malak, Maral, Marka, Marul, Masal, Maval, Mavra, Muska, Rakam, Ramak, Sakal, Sakar, Salak, Salam,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akma, Aksu, Akur, Akva, Alma, Amal, Arak, Arka, Arma, Arsa, Asal, Asar, Asla, Asma, Aval, Avam, Avar, Avlu, Kala, Kama, Kamu, Kara, Kars, Kasa, Klas, Kral, Kula, Kuma, Kura, Kurs, Laka, Lama, Lava, Mala, Mark, Mars, Masa, Mask, Raks,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Aks, Ala, Ama, Ara, Ark, Asa, Ask, Kal, Kam, Kar, Kas, Kav, Kul, Kum, Kur, Lak, Lam, Lav, Mal, Mas, Ram, Rum, Rus, Sak, Sal, Sam, Sav, Sur, Ula, Var,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, As, Av, La, Ra, Su, Ur, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.