Başında S olan 10 harfli 454 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SAHİLEŞMEK

 1. [nsz] Gerçek bir durum almak, gerçekleşmek

SENKRETİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Birbirinden ayrı düşünce, inanış veya öğretileri kaynaştırmaya çalışan felsefe sistemi

SAVAKLAMAK

 1. [-i] Suyu arklara salmak

SEVİNDİRME

 1. [isim] Sevindirmek işi

SEVKÜLCEYŞ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Strateji

SÖLOMLULAR

 1. [isim] Bir vücut boşluğu bulunan hayvanlar

SARSICILIK

 1. [isim] Sarsıcı olma durumu

SLOVENYALI
...
SAKİNLEMEK

 1. [nsz] Sakinleşmek

SİFONLULAR

 1. [isim] Yassı solungaçlılardan bir sınıf

SİLDİRTMEK

 1. [-i] Sildirme işini yaptırmak

SÜRMELENME

 1. [isim] Sürmelenmek işi

SERMAYESİZ

 1. [sıfat] Sermayesi olmayan

SIRALANMAK

 1. [nsz] Sıra oluşturacak biçimde yer almak
  • "Başımızın üzerinde tabaka tabaka yeşil sular sıralanarak yükseliyor." (Halit Ziya Uşaklıgil)
 2. Sıraya, düzene konulmak
  • "Her lakırtı konuşulmuş, yapılacak şeyler sıralanmış, yalnız onları yapmak, yaptırmak kalmıştı." (Memduh Şevket Esendal)

SİLKELEYİŞ

 1. [isim] Silkeleme işi veya biçimi

SOLUCANLAR

 1. [isim] Halkalılardan, yer solucanı, tenya, askarit gibi vücutları uzun, yumuşak ve ayaksız hayvanları içine alan takım

STEREOFONİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kaydedilen veya radyo ile yayımlanan sesleri, ses kaynaklarının mekândaki dağılımına uygun olarak iletme tekniği, stereo

SAPASAĞLAM

 1. [sıfat] Çok sağlam, her yanı sağlam
  • "Kendi yaşında sırım gibi sapasağlam bir yerli kadın olan karısı bir hafta içinde tifodan ölüp gidivermişti." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Ferit dayı bu savaştan da sapasağlam, üstelik miralay olarak dönmüştü." (Atilla İlhan)

SİLAHENDAZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gereğinde karaya çıkarılan, özellikle tüfeklerle donatılmış deniz eri

SÜRÜKLEMEK

 1. [-i] Bir şeyi yerden kaldırmadan iterek veya çekerek götürmek
  • "Prenses koluma girdi, sürüklercesine büfeye götürdü." (Aka Gündüz)
 2. Akarsu alıp götürmek
  • "Sakarya nehri kırılmış söğüt dallarını, saman çöplerini sürüklüyordu." (Atilla İlhan)
 3. İstekli olmayan birini bir yere götürmek, getirmek
  • "Seni bırakmam vallahi diyor ve bazen gittiği yerlere bile onu sürükleyip götürmek istiyordu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 4. [-i] Bir kimseyi, bir işi yapmaya zorlamak
 5. [-i] Kötü bir duruma, sona doğru götürmek
  • "Kız kardeşini kötü yola sürükledi diye babası reddetmişti." (Sait Faik Abasıyanık)
 6. [-i] İlgi uyandırarak bırakamayacak duruma getirmek, çok ilgilendirmek
  • "... benim çağdaşlarımdan kim bilir kaç bin genci bahtiyar rüyalara sürüklemiştir." (Yusuf Ziya Ortaç)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü