SEKİLENMEK (TDK)

Seki durumuna getirilmek.

Sekilenmek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı S sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRİ Nedir?


1 . Faiz: "Yıllık getiri."- .
2 . ticaret Kazanç.
3 . Yarar: "Bu çalışmanın bana getirisi çok oldu."- .

SEKİ Nedir?


1 . Oturmak için evlerin önüne taş ve çamurdan yapılan set.
2 . Oturulacak sedir biçiminde taş veya set.
3 . Toprak üstündeki yükseklik, doğal set, taraça.
4 . coğrafya Akarsuların iki yakasındaki yamaçlarda, bazı deniz ve göl kıyılarında görülen basamak biçiminde yeryüzü şekli, teras. seki (II) isim Sekil.

E E E K K L M N S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Eksiklenme, Sekilenmek,

9 Harfli Kelimeler

Eniklemek, Esinlemek, İneklemek, Sekilemek, Sekilenme, Sikkeleme,

8 Harfli Kelimeler

Eklenmek, Eksilmek, Enikleme, Esinleme, Esneklik, İnekleme, İslenmek, Kesilmek, Kesinmek, Keskenme, Kesmelik, Nekeslik, Sekileme,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Eklemek, Eklenme, Ekmeksi, Eksilen, Eksilme, Elenmek, Esenlik, Eskimek, Eslemek, Esnemek, İlenmek, İnlemek, İskemle, İslemek, İslenme, Kekleme, Kesekli, Kesenek, Kesilme, Kesinme, Kimesne, Mesleki, Senelik, Silkmek,

6 Harfli Kelimeler

Ekenek, Ekilme, Ekleme, Elemek, Elenme, Emekli, Enemek, Eskime, Esleme, Esneme, İlenme, İnleme, İskele, İsleme, Kekeme, Keleme, Kelime, Kemlik, Keseli, Kesene, Keskin, Kesmek, Kesmik, Meleke, Melike, Menisk, Mesele, Mesken, Meslek, Sekene, Seklem, Sekmek, Sekmen, Sikmek, Silkme, Silmek, Sinmek,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekmek, Eksen, Eksik, Eksin, Eleme, Elmek, Emlik, Eneme, Enlem, Eseme, Eskil, Eslek, Esmek, Esnek, İlmek, İmlek, İnmek, İsmen, Kelek, Kelem, Keles, Kelik, Kemik, Kesek, Kesel, Kesen, Kesik, Kesim, Kesin, Keski, Kesme, Kimse, Lemis, Liken, Mekik, Melek, Meles, Melik, Mesel,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Eksi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, Ense, Esen, Esik, Esim, Esin, Eski, Esme, İken, İlke, İlme, İnek, İnme, Keke, Kele, Keme, Kene, Kese, Kile, Kils, Klik, Leke, Lens, Lime,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Kes, Kik, Kil, Kim, Kin, Lim, Men, Mil, Mis, Nem, Nim, Sek, Sel, Sem, Sen, Sik, Sim, Sin, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Es, İl, İm, İn, İs, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.