SİNİRLEMEK (TDK)


1 . Etin içindeki kas kirişlerini ve kalın zarları ayıklamak.
2 . Savaşlarda, hasmın altındaki Atın art ayak kirişlerini kılıçla kesmek.
3 . halk ağzında Sindirmek, hazmetmek.

Sinirlemek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı S sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

AYAK Nedir?


1 . Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü.
2 . Bacak.
3 . Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri: "İskemlenin bir ayağı kırık. Bu köprünün dört ayağı var."- .
4 . Vücudun belden aşağı bölümü: "Ayağına bir pantolon çekti."- .
5 . Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi: "Senin ayağınla köye akşama kadar varamayız."- .
6 . Basamak.
7 . Fut.
8 . Futun küpü alınarak hesaplanan değer.
9 . halk ağzında Mayalardan önce, makama uygun olarak çalınan veya söylenen beste.
10 . eskimiş Yarım arşın veya 30,
5 cm uzunluğundaki ölçü birimi, kadem. 1
1 . coğrafya Göl ayağı. 1
2 . edebiyat Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizeler. 1
3 . edebiyat Halk edebiyatında uyak: "Mânicilerin kafa yormadan buldukları ayaklar Cenap'ı şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükler."- S. Birsel. 1
4 . matematik Bir doğrunun başka bir doğruyu veya bir düzlemi kestiği nokta: "Dikme ayağı."- . 1
5 . spor Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri. 1
6 . spor Altılı ganyanda yer alan her bir koşu.

AYIK Nedir?


1 . Sarhoşluğu veya baygınlığı geçmiş olan: "Ayık kafa ile mektubu okudu."- .
2 . mecaz Anlayışlı, uyanık: "O nasıl bir güçtü ki, ayık kafayla görülmeyen şeyleri gördürüyor."- M. Uyguner.
3 . zarf Sarhoşluğu geçmiş bir biçimde.

AYIKLAMA Nedir?

Ayıklamak işi: "Tepsiye üç ölçü pirinç koydu, pencere ışığında ayıklamaya başladı."- O. Rifat.

AYIKLAMAK Nedir?


1 . Bir şeyin içinden, işe yaramayan, gereksiz veya istenmeyen taneleri ayırıp çıkarmak, temizlemek: "Döndüğümde karımın mezarını dolduran otları, baldıranları kendi elimle ayıkladım."- A. Gündüz.
2 . mecaz Bir görevde gereksiz görülenleri işinden ayırmak.

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

HAZMETMEK Nedir?


1 . Sindirmek.
2 . mecaz Hoşa gitmeyen bir davranışı karşılıksız bırakmak, içine atmak.
3 . mecaz Katlanmak, dayanmak, sabretmek: "Zannediyorum ki bu acıyı hazmedemeyeceğim."- R. N. Güntekin.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KALIN Nedir?


1 . Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan (cisim), ince karşıtı: "Alt katta her tarafın pencereleri kalın, sık demir parmaklıklarla örtülüydü."- H. R. Gürpınar.
2 . Enli ve gür (kaş).
3 . Yoğun, akıcılığı az olan: "Kalın bir sis tabakası."- .
4 . Etli, dolgun: "Dudakları kalın, yüzü ergenlik içinde..."- M. Ş. Esendal.
5 . Pes (ses): "Aileyi geçindiren babaya bu kalın sesli, kalın kaşlı, yumuşak bakışlı adama saygı ile, biraz da korku ile bağlanmışızdır."- H. Taner.

KESME Nedir?


1 . Kesmek işi.
2 . Teneke, sac vb.ni kesmek için kullanılan makas.
3 . sıfat Küp biçiminde veya köşeli olarak kesilmiş olan: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat."- R. H. Karay.
4 . sıfat Kesin, değişmez, maktu: "Kesme fiyat."- .
5 . dil bilgisi Kesme işareti.
6 . edebiyat Nazımda veya nesirde, bir cümleyi sonu anlaşılacak biçimde yarım bırakma sanatı, kat.
7 . bitki bilimi Kıyılarımızda yaygın olarak bulunan, yuvarlak tepeli,
5 m kadar boylu, her dem yeşil, yaprakları küçük ve kenarları testere dişli, çiçekleri yeşilimsi beyaz renkli olan bir süs ağacı, akçakesme (Phillyrea latifolia).
8 . matematik Çizgisel iki doğru parçası ve bir eğri yayı ile sınırlanan düzlem yüzeyi.
9 . sinema, TV (***) İki çekimin birbirine doğrudan doğruya bağlanmasından, iki ayrı çekimin birbirini izlemesinden doğan durum.
10 . eskimiş Lokum.

KILIÇ Nedir?


1 . Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silah: "Zırhları biraz paslanmış ve yaldızları bir hayli solmuş eğri kılıçlar asılıydı."- A. Ş. Hisar.
2 . spor Bu silah kullanılarak oynanan bir tür oyun.
3 . Saban ökçesini oka bağlayan ağaç parçası.

KİRİŞ Nedir?


1 . Bazı telli müzik araçlarında kullanılan, hayvan bağırsaklarından yapılan tel.
2 . Ok atılan yayın iki ucu arasındaki esnek bağ.
3 . anatomi Kasların uçlarında bulunan, kasları kemiklere ve başka organlara bağlayan beyazımsı kordon.
4 . matematik Bir eğrinin iki noktasını birleştiren doğru parçası.
5 . mimarlık Yapılarda dört köşe kalın keresteden, demirden veya betonarmeden yapılmış yatay destek parçası.

SAVA Nedir?


1 . Haber.
2 . Muştu.

SAVAŞ Nedir?


1 . Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk.
2 . Uğraşma, kavga, mücadele.
3 . Hayvanların birbirleriyle yaptığı mücadele: "Kartallarla leyleklerin savaşı."- .
4 . Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele: "Veremle savaş."- .

SİNDİRME Nedir?

Sindirmek işi.

SİNDİRMEK Nedir?


1 . Sinmesini sağlamak veya sinmesine sebep olmak: "Kartal burunlu, kalın kaşlı, çember sakallı ihtiyar, Sertman'ı biraz sindirdi."- H. E. Adıvar.
2 . Yenilen besin maddesini sindirim sisteminde gereken değişikliklere uğratarak kana karışabilir bir duruma getirmek, hazmetmek: "Hoca, sabahleyin bir bahçıvanın ikram ettiği turp salatasını henüz sindirememişti."- M. Yesari.
3 . mecaz Kendine mal etmek, anlayışla karşılayıp benimsemek: "Bir de o düşünceleri gerçekten sindirmiş bilginlerin, bilge kişilerin tutumuna bir bakın."- N. Cumalı.

E E K L M N R S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Sinirlemek,

9 Harfli Kelimeler

Kilermeni, Mesirelik, Sinirleme,

8 Harfli Kelimeler

Esmerlik, İkilenme, İslenmek, Kirlenme, Resimlik, Resmilik, Serilmek, Serinlik, Silinmek, Silkinme, Sinekler,

7 Harfli Kelimeler

Eksilen, Eksilme, Elimine, Emirlik, Erinlik, Erinmek, Erselik, Esenlik, Esirlik, Esirmek, Esrimek, İkileme, İlenmek, İnilmek, İnlemek, İrkilme, İskemle, İslemek, İslenme, Kemerli, Kesilme, Kesinme, Kesirli, Kimesne, Mesleki, Nikelsi, Reislik, Resimli, Semerli, Seminer, Senelik, Serilme, Silinme, Sirkeli,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekseri, Emekli, Eriksi, Erimek, Erinme, Ermeni, Esirme, Eskime, Eskrim, Esrime, İkilem, İlenme, İlinek, İnilme, İnleme, İnmeli, İskele, İsleme, Kelime, Kerime, Kermen, Kermes, Keseli, Kilise, Kirmen, Lineer, Melike, Menisk, Mersin, Mesire, Mesken, Meslek, Mikser, Mineli, Miskin, Nereli, Neresi, Nikris, Renkli,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Eksen, Ekser, Eksin, Elmek, Emlik, Enlem, Enser, Erime, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Ermek, Ermin, Esire, Eskil, Eslek, Esmek, Esmer, Esnek, Esrik, İklim, İksir, İleri, İlkin, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İmren, İnmek, İrkme, İrmik, İrsen, İslim, İsmen, Kelem,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Eksi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Enli, Ense, Erek, Eren, Erik, Eril, Erim, Erin, Erke, Erme, Esen, Eser, Esik, Esim, Esin, Esir, Eski, Esme, Esre, İken, İlik, İlim,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İni, İri, İrs, Kel, Kem, Ker, Kes, Kil, Kim, Kin, Kir, Lim, Lir, Men, Mil, Mir, Mis, Nem, Nim, Sek, Sel, Sem, Sen, Ser, Sik, Sim, Sin, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Es, İl, İm, İn, İs, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.