SANTİMETRE (TDK)

Bir metrenin yüzde biri uzunluğunda bir ölçü birimi, santim: "Şişenin bir tarafı birer santimetre ara ile çizilmiş ve üzerine de birer rakam konulmuş."- A. Mithat.

Santimetre kelimesi baş harfi S son harfi E olan bir kelime. Başında S sonunda E olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi E . Başı S sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRER Nedir?

Bir sayısının üleştirme sayı sıfatı, her birine bir: "Birer kalp bıraktılar bize kırık / Ömrümüzce gözyaşı döktürecek."- C. S. Tarancı.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

BİRİM Nedir?


1 . Bir kümenin her elemanı.
2 . Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite.
3 . Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit: "Uzunluk birimi metredir."- .
4 . Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri.
5 . dil bilgisi Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite.

ÇİZİ Nedir?


1 . Çizgi.
2 . Saban demirinin toprakta bıraktığı iz.
3 . mecaz Tutum, davranış.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

METRE Nedir?


1 . Yer meridyen çemberinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen, temel uzunluk ölçüsü birimi: "İskenderun körfezine sekiz yüz metre yukarıdan bakıyordum."- R. H. Karay.
2 . Genellikle desimetre, santimetre, milimetrelere bölünmüş ölçü aracı.

ÖLÇÜ Nedir?


1 . Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan.
2 . Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi: "Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür."- R. E. Ünaydın.
3 . Ölçme sonucu bulunan rakam: "Odanın ölçüsü."- .
4 . Belirlenmiş boyut: "Elbise ölçüsü. Bel ölçüsü."- .
5 . Ölçüt.
6 . mecaz Değer, itibar: "Şimdiki ölçülere uymaz bir biçimi vardı."- Y. Z. Ortaç.
7 . mecaz Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu: "Hiçbir şeyde ölçüyü aşmamalı."- .
8 . edebiyat Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin.
9 . müzik Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı.

RAKAM Nedir?


1 . Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri: "0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III ..."- .
2 . Bu işaretlerle yazılmış sayı.
3 . Nicelik, miktar: "Kayıplar yüksek bir rakama çıktı."- .

SANTİM Nedir?


1 . Bazı ülkelerde kullanılan para biriminin yüzde birine eşit olan küçük para birimi.
2 . matematik Santimetre.

SANTİMETRE Nedir?

Bir metrenin yüzde biri uzunluğunda bir ölçü birimi, santim: "Şişenin bir tarafı birer santimetre ara ile çizilmiş ve üzerine de birer rakam konulmuş."- A. Mithat.

TARA Nedir?

Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan eğri bir tür bıçak.

TARAF Nedir?


1 . Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat..."- R. H. Karay.
2 . Yön, yan, doğrultu: "Deniz tarafındaki çayırdan bir sürü koyun geçiyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Yöre, yer: "Üsküdar tarafındaki evlerin camları kor gibi parlıyordu."- H. Taner.
4 . İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri: "Karşı tarafın adamları."- .
5 . Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi: "Baba tarafı zengin."- .
6 . Bir şeyin belli bölümü, kısmı: "Tiyatronun ön tarafı konuklara ayrıldı."- .

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

ÜZERİNE Nedir?


1 . Üstüne.
2 . Hakkında: "Dil üzerine bir yazı."- .
3 . ...-den dolayı: "Onun gelmesi üzerine ortalık düzeldi. Bu söz üzerine herkes rahat etti."- .
4 . ...-den sonra: "Bunca hazırlık üzerine yola çıkmamak insanı üzer."- .

YÜZDE Nedir?


1 . Herhangi bir işte aracı olan kimseye, görevinin karşılığı olarak belli bir hesaba göre verilen ücret, yüzdelik.
2 . Herhangi bir sayı ile kullanıldığında yüze bölünen bir şeyin o kadarlık parçasını belirten bir söz: "Bir eli tabancalı militan mıdır yoksa kesesini doldurmakla uğraşan iş adamlarından mıdır, mebus mudur hemen anlar ve bu anlayışlarında yüzde seksen yanılmaz."- Y. K. Karaosmanoğlu.

A E E M N R S T T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Santimetre,

8 Harfli Kelimeler

Tersinme,

7 Harfli Kelimeler

Ametist, Anterit, Esritme, Estirme, Ettirme, İstenme, İstetme, Mestane, Metanet, Seminer, Serenat, Seretan, Stearin, Teminat, Tersane, Tersine, Titreme, Transit,

6 Harfli Kelimeler

Artist, Ateist, Emanet, Emaret, Entari, Erinme, Eriten, Eritme, Ermeni, Ertesi, Esaret, Esatir, Esirme, Esrime, Etamin, İmaret, İsteme, Mantis, Martin, Master, Matine, Matris, Mersin, Mesane, Mesire, Mesnet, Metres, Metris, Minare, Namert, Neresi, Nitrat, Resmen, Retina, Santim, Serian, Sinema, Tarsin, Tastir, Tatmin,

5 Harfli Kelimeler

Anemi, Anime, Antet, Antre, Arsin, Emare, Emtia, Ensar, Enser, Erime, Ermin, Esame, Esire, Esmer, Ester, Estet, Etmen, İmren, İrsen, İsmen, İsmet, İsnat, İstem, İster, Manti, Meres, Meret, Mersi, Mesai, Mesen, Metan, Metin, Metis, Metre, Miras, Mirat, Nasir, Nemse, Nesim, Nesir,

4 Harfli Kelimeler

Amin, Amir, Amit, Asit, Asri, Eman, Emen, Emet, Emin, Emir, Enam, Enir, Ense, Erat, Eren, Erim, Erin, Erme, Erte, Esen, Eser, Esim, Esin, Esir, Esma, Esme, Esna, Esre, Eten, Eter, Etme, İane, İare, İman, İmar, İnam, İnat, İnme, İrat, İtme,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ani, Ant, Ari, Art, Asi, Ast, Ate, Ati, Eti, İma, İrs, İsa, İta, Mai, Mas, Mat, Men, Met, Mir, Mis, Mit, Nam, Nar, Nas, Nem, Net, Nim, Ram, Ret, Sam, San, Sem, Sen, Ser, Set, Sim, Sin, Sit, Tam,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, Ar, As, At, Em, En, Er, Es, Et, İm, İn, İs, İt, Me, Mi, Ne, Ra, Re, Se, Si, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.