STEREOFONİ (TDK)

Kaydedilen veya radyo ile yayımlanan sesleri, ses kaynaklarının mekândaki dağılımına uygun olarak iletme tekniği, stereo.

Stereofoni kelimesi baş harfi S son harfi İ olan bir kelime. Başında S sonunda İ olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi T , üçüncü harfi E , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi O , yedinci harfi F , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi İ . Başı S sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAĞILIM Nedir?


1 . Dağılarak birbirinden ayrılma.
2 . toplum bilimi Bir toplumda, bir kümede incelenen bir veya birçok özelliğin zamana, yere, seçilen herhangi bir değişkene göre hesaplanan sayısal ve oransal dağılışı: "İlişkilerdeki rol dağılımını sürekli karıştırdığımdan, benim de temizlikçilerle başım hep derde girmiştir"- T. Uyar.
3 . dil bilimi Bir ses biriminin, anlam biriminin değişik kullanım veya bağlamlardaki çevrelerinin tümü.
4 . ekonomi Ulusal gelirin toplumun bireyleri veya kesimleri arasındaki dağılışı: "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır."- Anayasa.
5 . ekonomi Mal üretiminde, katkıda bulunanlara, üretilen mallardan herhangi bir ölçüde verilmesi, dağıtılması.
6 . kimya Birleşiminde kütle içinde tamamen eşit olarak dağılmış gerçek veya koloidal eriyik biçiminde başka bir madde bulunan katı, sıvı veya gaz durumundaki bütün cisimler.

İLETME Nedir?

İletmek işi.

KAYNAK Nedir?


1 . Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba, göz: "Sonra yavaşça kaynağa doğru eğildi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bir şeyin çıktığı yer, menşe: "İnanılır kaynaklardan alınan haberlere göre..."- .
3 . Gelir, kazanç, sağlık vb.ni sağlayıcı öge: "Yabancı bir idare, iktisat, ticaret, memleketin bütün kazanç kaynaklarına musallat olur."- F. R. Atay.
4 . Araştırma ve incelemede yararlanılan belge, referans: "Tapu kayıtları onun XVI. yüzyılda yaşadığını gösteren başlıca kaynaklardandır."- .
5 . Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü, literatür.
6 . İki metal veya yapay parçayı ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırıp yapıştırma işi.
7 . mecaz Sırayı beklemeden başkalarının hakkını alarak mevcut sıranın ön taraflarına girme işi.
8 . fizik Herhangi bir enerjinin oluşup çevreye yayıldığı yer: "Işık kaynağı."- . "Isı kaynağı."- .

RADYO Nedir?


1 . Elektrik dalgalarının özelliğinden yararlanarak seslerin iletilmesi sistemi.
2 . Elektrik dalgalarıyla düzenli olarak yayın yapan istasyon ve bu istasyonun programlarını düzenlemekle görevli kuruluş.
3 . Bu istasyonun yayınlarını alan araç: "Kasabanın matemine hürmet olarak bu akşam radyo susturulmuştu."- R. N. Güntekin.

STER Nedir?

Yığın durumundaki yakacak odun için kullanılan, bir metreküpe eşit hacim ölçüsü birimi.

STEREO Nedir?

Sterefoni ve sterefonik'in kısaltılmış biçimi.

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAYIM Nedir?


1 . Yayma işi.
2 . Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin basılıp dağıtılması, neşir: "Kitap ve gazete yayımı işi bizim can davamızdır."- R. N. Güntekin.
3 . Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye ulaştırılması, neşir.

E E F N O O R S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Stereofoni,

7 Harfli Kelimeler

Tersine,

6 Harfli Kelimeler

Eriten, Ertesi, Forint, Nefret, Nefrit, Neresi, Oosfer, Sefine, Sefire, Soneri, Tefsir,

5 Harfli Kelimeler

Enfes, Enser, Eosen, Eroin, Esire, Ester, Fener, Fisto, Fitne, Fitre, Forte, İrsen, İster, Nefer, Nefes, Nefir, Nefis, Nefti, Nesir, Noter, Ofris, Ofset, Oosit, Orion, Resen, Resif, Rosto, Sefer, Sefir, Senet, Senir, Senit, Seren, Serin, Seter, Setir, Setre, Sifon, Siren, Sirto,

4 Harfli Kelimeler

Efor, Enir, Ense, Eren, Erin, Eros, Erte, Esef, Esen, Eser, Esin, Esir, Esre, Eten, Eter, Fent, Fert, Fino, Fire, Font, Fors, Foto, Fren, İsot, Neft, Nere, Nesi, Nite, Ofis, Reis, Rest, Rint, Sene, Sent, Sere, Serf, Seri, Sert, Sine, Site,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Eti, Fen, Fer, Fes, Fin, Fit, Fon, Fos, İrs, Net, Not, Ons, Ret, Rot, Sen, Ser, Set, Sif, Sin, Sit, Sof, Son, Tef, Ten, Ter, Tin, Ton, Tor, Tos,

2 Harfli Kelimeler

En, Er, Es, Et, Fe, İn, İs, İt, Ne, Of, On, Ot, Re, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.