SİLİNDİRİK (TDK)

Silindirle ilgili, silindir biçiminde.

Silindirik kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi D , yedinci harfi İ , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı S sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

SİLİ Nedir?

Kilim, yünden dokunmuş yaygı. sili (II) sıfat
1 . Arı, temiz.
2 . mecaz İffetli.

SİLİNDİR Nedir?


1 . Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan bir nesnenin eksenini dikey olarak kesen, birbirine paralel iki yüzeyin sınırladığı cisim, üstüvane.
2 . teknik Metalleri inceltme, kumaşları parlatma, kâğıt üzerine baskı yapma vb. işler için sanayide kullanılan merdane.
3 . teknik Motorlu taşıtların motorunda pistona güçlü bir itiş sağlamak için gaz karışımının yandığı veya patladığı yer.
4 . Yol yapımında toprağı sıkıştırarak düzleştirmek için kullanılan genellikle motorlu araç.

D K L N R S İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Silindirik,

8 Harfli Kelimeler

Silindir,

7 Harfli Kelimeler

Dirilik, Sidikli, Sinirli,

6 Harfli Kelimeler

Dikili, Dirlik, İkindi, İliksi, İrilik, İrinli, İsilik, Nikris, Riskli, Sinlik,

5 Harfli Kelimeler

Dilsi, Dinli, Diril, İkili, İksir, İlkin, İndis, Kilis, Kilsi, Kinli, Kiril, Kirli, Lirik, Sidik, Silik, Silki, Sinik, Sinir,

4 Harfli Kelimeler

Dini, Dink, Diri, Disk, İdil, İlik, İndi, İnik, İrin, İris, İsli, Kils, Link, Risk, Sili, Sini, Sirk,

3 Harfli Kelimeler

Dik, Dil, Din, İki, İlk, İni, İri, İrs, Kil, Kin, Kir, Lir, Sik, Sin, Ski,

2 Harfli Kelimeler

İl, İn, İs, Ki, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.