STAFİLOKOK (TDK)

Mikroskopta üzüm salkımlarına benzer kümeler durumunda görülen mikroplar.

Stafilokok kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi T , üçüncü harfi A , dördüncü harfi F , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi O , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi K . Başı S sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BENZER Nedir?


1 . Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil: "Baksana kız, paşaya benzer yerim var mı benim?"- H. Taner.
2 . isim, matematik Benzeşim.
3 . isim, sinema, TV (***) Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

KÜME Nedir?


1 . Tümsek biçimindeki yığın.
2 . Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup: "Tarla kuşları Mustafa'nın sabanı altından yeni kurtulmuş olan kaba çığır üzerine kümeyle konarak buldukları tohumlara gaga çalmakta idiler."- N. Nâzım.
3 . Tomar.
4 . eğitim bilimi Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek.
5 . spor Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk, lig.
6 . spor Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri.

MİKROP Nedir?


1 . Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı: "Açığa aksır, mikropları üstümüze savurma."- B. Felek.
2 . mecaz Kendisinden kötülük ve zarar gelen kimse.

MİKROSKOP Nedir?

Bir mercek yardımıyla küçük nesneleri büyültüp daha iyi belirtmeye ya da çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan aygıt.

SALKIM Nedir?


1 . Üzüm gibi, birçoğu bir sap üzerinde bir arada bulunan meyve: "Bunu görünce Behzat da iki salkım muzu oradakilere dağıtmış."- M. Ş. Esendal.
2 . bitki bilimi Ana saptan çıkan yan çiçekleri, sapları hep aynı uzunlukta olan çiçek durumu.
3 . bitki bilimi Baklagillerden, salkım durumunda mor çiçekler açan ve çoğu asma gibi çardağa sarılan ağaç türü ve çiçeği (Wistaria sinensis).
4 . eskimiş, askerlik Topla atılan demir parçaları.

ÜZÜM Nedir?

Asmanın taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi.

A F K K L O O S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Stafilokok,

7 Harfli Kelimeler

Katolik, Lokatif, Oksalik,

6 Harfli Kelimeler

Fiskal, İskota, Kaliko, Kalsit, Kaotik, Klasik, Koloit, Kostak, Kostik, Lastik, Tafsil,

5 Harfli Kelimeler

Aftos, Aktif, Astik, Falso, Fasit, Fisto, Fosil, İflas, İfsat, İtlaf, Kasko, Kasti, Katil, Kikla, Kofti, Kokot, Kolik, Kolit, Laski, Latif, Oksit, Oosit, Otlak, Sakil, Sakit, Salik, Salto, Softa, Sokak, Solak, Stilo, Taksi, Talik,

4 Harfli Kelimeler

Afis, Akik, Akil, Akis, Akit, Akli, Aksi, Alto, Asil, Asit, Asli, Atik, Atol, Faik, Fail, Faks, Filo, Flit, Flok, Folk, Fota, Foto, İfta, İsal, İsot, İtfa, Kafi, Kail, Kaos, Kask, Kast, Kati, Kilo, Kils, Kist, Klas, Klik, Kofa, Koka, Kola,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Aks, Ali, Alo, Alt, Asi, Ask, Ast, Ati, Fak, Fal, Fas, Fil, Fit, Fok, Fol, Fos, İfa, İka, İla, İlk, İsa, İta, Kak, Kal, Kas, Kat, Kik, Kil, Kit, Kof, Kok, Kol, Kot, Laf, Lak, Lif, Lok,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, As, At, Fa, İl, İs, İt, Ki, La, Of, Ok, Ol, Ot, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.