SERMAYEDAR (TDK)


1 . Sermayesi olan.
2 . isim Anamalcı.

Sermayedar kelimesi baş harfi S son harfi R olan bir kelime. Başında S sonunda R olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi Y , yedinci harfi E , sekizinci harfi D , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi R . Başı S sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANAMAL Nedir?


1 . Sermaye.
2 . Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların bütünü, sermaye.

ANAMALCI Nedir?


1 . Üretim araçlarını özel mülkiyetinde bulunduran kimse, anamal sahibi, sermayedar, sermayeci, kapitalist.
2 . Anamalcılık düzenini benimsemiş kimse.

İSİM Nedir?


1 - Ad.
2 - Kişi, insan.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SERMAYE Nedir?


1 . Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı, anamal, başmal, kapital, meta: "Komisyoncu demek, metelik sermayesi olmayan tüccar demektir."- A. Gündüz.
2 . Varlık, servet.
3 . mecaz Konu: "Bu lakırtı, bir hafta havuzlu kahvenin sermayesi oldu."- R. H. Karay.
4 . mecaz Genelev kadını.

A A D E E M R R S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Sermayedar,

7 Harfli Kelimeler

Sermaye,

6 Harfli Kelimeler

Saydam, Serdar,

5 Harfli Kelimeler

Adese, Adres, Amade, Aysar, Damar, Derme, Derya, Drama, Emare, Emaye, Erdem, Esame, Esmer, Esrar, Mader, Marda, Marya, Medar, Medya, Meres, Radar, Reaya, Sadme, Saray, Sarma, Sayma, Sedye, Semer, Serme, Yarar, Yarda, Yarma, Yasma, Yedme, Yerme,

4 Harfli Kelimeler

Adam, Aday, Adem, Arda, Arma, Arsa, Arya, Asar, Asma, Asya, Ayar, Ayma, Dama, Dara, Daye, Deme, Dere, Ders, Dram, Eder, Emay, Erme, Eser, Esma, Esme, Esre, Eyer, Mars, Masa, Maya, Mera, Reye, Sada, Sade, Sara, Saya, Saye, Seda, Sema, Seme,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ama, Ara, Asa, Aya, Dam, Dar, Dem, Eda, Ede, Mas, Mey, Ram, Ray, Rey, Sam, Say, Sem, Ser, Yad, Yar, Yas, Yem, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Am, Ar, As, Ay, De, Em, Er, Es, Ey, Me, Ra, Re, Se, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.