SEYRELTMEK (TDK)


1 . Seyrekleştirmek.
2 . Sıvıyı bir miktar su veya sıvı katarak az yoğun duruma getirmek.

Seyreltmek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi T , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı S sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

KATAR Nedir?


1 . Tren: "Bugün beş katar kalkacak."- .
2 . Taşıt dizisi: "Otomobil katarı. Yük katarı."- .
3 . Bir arada giden veya uçan hayvan dizisi.

MİKTAR Nedir?


1 . Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik.
2 . Ölçü: "Yapılan yardımın miktarı artırıldı."- .

SEYREK Nedir?


1 . Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı: "Öğle vapurlarının seyrek ahalisi içinden sıyrıldı, koşarak merdivenleri çıktı."- P. Safa.
2 . Çok bulunmayan, az rastlanan, nadir.
3 . zarf Uzun zaman aralıklarıyla, arada sırada, binde bir, nadiren, bayramdan bayrama, bayramda seyranda: "Evinden pek seyrek zamanlarda içtiği nargilesini istedi."- H. E. Adıvar.
4 . zarf Aralıklı olarak, aralıklı bir biçimde, nadir, nadiren.

SEYREKLEŞTİRME Nedir?

Seyrekleştirmek işi, seyreltme.

SEYREKLEŞTİRMEK Nedir?

Seyrek duruma getirmek, seyreltmek.

SIVI Nedir?

Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YOĞUN Nedir?


1 . Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif.
2 . Koyu, kalın: "Yoğun bir sis."- .
3 . Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.).
4 . mecaz Artmış, çoğalmış bir durumda olan: "O bölgede nüfus yoğundur."- .
5 . mecaz Dolu, sıkı, sıkışık, çok.
6 . mecaz Şişman, iri, tombul: "İtibarlı masalarda, sigaralarını içen, iri kalçalı, beyaz sarışın birtakım yoğun kadınlar..."- A. İlhan.
7 . halk ağzında Kaba, kalın, iri (elek, iğne).

E E E K L M R S T Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Seyreltmek,

9 Harfli Kelimeler

Sertelmek, Seyrelmek, Seyreltme, Seyretmek, Terslemek,

8 Harfli Kelimeler

Kerteles, Sertelme, Seyrelme, Seyretme, Terlemek, Tersleme, Yelsemek,

7 Harfli Kelimeler

Ekletme, Ekstrem, Eletmek, Ereksel, Ersemek, Esermek, Eslemek, Eylemek, Kereste, Kestere, Tekleme, Terleme, Teskere, Yelseme,

6 Harfli Kelimeler

Ekleme, Ekstre, Elemek, Eletme, Erkete, Erseme, Eserme, Esleme, Eyleme, Keleme, Kemere, Kermes, Kertme, Kesret, Kestel, Meleke, Mertek, Mesele, Meslek, Metres, Seklem, Sekter, Semere, Sermek, Seyrek, Seyret, Teleke, Teleks, Teleme, Tereke, Yeleme, Yelmek, Yeltek, Yermek, Yersel, Yetmek,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekser, Eleme, Elmek, Ermek, Eseme, Eslek, Esmek, Esmer, Ester, Etmek, Etsel, Eylem, Kelem, Keler, Keles, Kemer, Kemre, Kerem, Keres, Kerte, Kesel, Keser, Kesme, Kesre, Melek, Meles, Merek, Meres, Meret, Mesel, Metre, Remel, Sekel, Sekme, Sekte, Selek, Semer, Serme,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emet, Erek, Erke, Erme, Erte, Eser, Esme, Esre, Etek, Eter, Etme, Eyer, Kele, Keme, Kere, Kese, Kete, Krem, Leke, Meke, Mert, Mest, Reel, Rest, Reye, Sele, Seme, Semt, Sere, Sert, Ster, Teke, Tere, Terk, Ters,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Kel, Kem, Ker, Kes, Ket, Ley, Met, Mey, Ret, Rey, Sek, Sel, Sem, Ser, Set, Tek, Tel, Tem, Ter, Yek, Yel, Yem, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Es, Et, Ey, Ke, Le, Me, Re, Se, Te, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.