SUZİDİLARA (TDK)

Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.

Suzidilara kelimesi baş harfi S son harfi A olan bir kelime. Başında S sonunda A olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi U , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi İ , beşinci harfi D , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi A . Başı S sonu A olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRLEŞİK Nedir?

Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit.

KLASİK Nedir?


1 . Eski Yunan, Roma ve XVII. yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı veya eser: "Yunan klasikleri. Fransız klasikleri."- .
2 . sıfat Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan: "Klasik eserlerin oynandığı bir millî tiyatroları yok."- H. Taner.
3 . sıfat XVII. yüzyıl Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan: "Racine bir Fransız klasik yazarıdır."- .
4 . sıfat Üzerinde çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen (eser veya sanatçı): "Leyla ile Mecnun klasik Türk eserlerinden biridir."- .
5 . sıfat Sanatta kuralcı.
6 . sıfat Kökleşik: "Klasik şiirin yıkıldığından beri şiiri, bin kişi bin türlü tarif ediyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.

MAKAM Nedir?


1 . Mevki, kat, yer: "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir."- H. R. Gürpınar.
2 . müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

A A D L R S U Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Suzidilara,

7 Harfli Kelimeler

Suzidil,

6 Harfli Kelimeler

Azrail, Dilsiz,

5 Harfli Kelimeler

Adsal, Arazi, Ariza, Dilsi, Diril, Dural, İdari, İradi, İrsal, Salur, Zirai,

4 Harfli Kelimeler

Adil, Adli, Alaz, Araz, Arda, Arsa, Aruz, Arzu, Asal, Asar, Asil, Asla, Asli, Asri, Azar, Azil, Dair, Dara, Daru, Diri, Dizi, İdil, İris, İsal, İsli, Laza, Lira, Sada, Sair, Sala, Sara, Sari, Sili, Sual, Sura, Urla, Zail, Zara, Zira, Zula,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Ala, Ali, Ara, Ari, Arz, Asa, Asi, Aza, Dal, Dar, Daz, Dil, Diz, Dua, Dul, İla, İri, İrs, İsa, Laz, Lir, Rus, Ruz, Sal, Saz, Siz, Sur, Udi, Ula, Zar, Zil, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, Ar, As, Az, İl, İs, İz, La, Ra, Si, Su, Ur, Us, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.