SİKLEMEMEK (TDK)

Değer ve önem vermemek, aldırış etmemek.

Siklememek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi İ , üçüncü harfi K , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı S sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALDIRIŞ Nedir?

Aldırma işi.

DEĞER Nedir?


1 . Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, valör.
2 . Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha.
3 . Yüksek ve yararlı nitelik.
4 . Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.
5 . felsefe Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
6 . matematik Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
7 . Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ÖNEM Nedir?

Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durumu, ehemmiyet.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

E E E K K L M M S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Siklememek,

9 Harfli Kelimeler

Sekilemek, Sikkeleme, Siklememe,

8 Harfli Kelimeler

Eksilmek, Kesilmek, Kesmelik, Sekileme,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Eklemek, Ekmeksi, Eksilme, Emilmek, Emlemek, Eskimek, Eslemek, İmlemek, İskemle, İslemek, Kekleme, Kesekli, Kesilme, Melemek, Mesleki, Silkmek,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Elemek, Emekli, Emilme, Emleme, Eskime, Esleme, İmleme, İskele, İsleme, Kekeme, Keleme, Kelime, Kemlik, Keseli, Kesmek, Kesmik, Meleke, Meleme, Melike, Memeli, Mesele, Meslek, Seklem, Sekmek, Sikmek, Silkme, Silmek,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekmek, Eksik, Eleme, Elmek, Emlik, Emmek, Eseme, Eskil, Eslek, Esmek, İlmek, İmlek, Kelek, Kelem, Keles, Kelik, Kemik, Kesek, Kesel, Kesik, Kesim, Keski, Kesme, Kimse, Lemis, Mekik, Melek, Meles, Melik, Mesel, Misel, Sekel, Sekil, Sekme, Selek, Selim, Sikke, Silme,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emik, Emme, Emmi, Esik, Esim, Eski, Esme, İlke, İlme, Keke, Kele, Keme, Kese, Kile, Kils, Klik, Leke, Lime, Lise, Meke, Meme, Misk, Seki, Sele, Seme,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Kes, Kik, Kil, Kim, Lim, Mil, Mim, Mis, Sek, Sel, Sem, Sik, Sim, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Es, İl, İm, İs, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.