SONDALAMAK (TDK)


1 . Suyun derinliğini sonda ile ölçmek.
2 . Dip katmanların yapısını sonda kullanarak incelemek ve araştırmak.
3 . Su, maden, petrol vb. araştırmaları için toprağın derinliklerine sonda sokmak.

Sondalamak kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi O , üçüncü harfi N , dördüncü harfi D , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı S sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAŞTIRMA Nedir?


1 . Araştırmak işi, taharri.
2 . Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma: "Türkiye'nin nüfus patlaması konusunda yapılan araştırmalar ekonomik planlarımız için önemlidir."- .

ARAŞTIRMAK Nedir?


1 . Birini veya bir şeyi bulmak için bir yeri gözden geçirmek: "Odayı iyice araştırdım ama aradığımı bulamadım."- .
2 . Bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda bulunmak, sormak, soruşturmak.
3 . Bilimde ve sanatta yöntemli çalışmalar yapmak: "Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak."- Anayasa.

DERİ Nedir?


1 . İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten: "Bütün kemikleri, ince bir deri altında birer birer sayılıyordu."- P. Safa.
2 . sıfat Bu tabakadan yapılmış: "Üstünde yine o siyah deri pardösüsü, kolunda siyah deri çantası."- N. Cumalı.
3 . İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu.
4 . Soyulmadan yenen yemişlerin ince kabuğu veya soyulan yemişlerde kabuk altındaki zar.

DERİN Nedir?


1 . Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan: "Genç kız onun kırık dişli ağzının içindeki derin karanlığa bakıyor."- Ö. Seyfettin.
2 . Yüzeyden içeri inen.
3 . Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan: "Derin bir bilgin."- .
4 . Yoğun: "Bu büyük köşkü derin bir sessizlik kapladı."- M. Ş. Esendal.
5 . Uzun süren: "Bir iki derin nefesten sonra teneffüsünün ritmi düzeldi."- P. Safa.
6 . mecaz Ayrıntıya önem verilerek hazırlanan: "Üzerindeki tesirleri ölçmek için derin tetkikler yapmak lazımdır."- F. R. Atay.
7 . mecaz İçten gelen: "Size karşı derin hürmeti vardı, lütuf buyurur sorarsanız yalnızlığını hissetmez."- R. H. Karay.
8 . mecaz Uyanılması güç, ağır (uyku).
9 . isim, mecaz Dip: "Körfezdeki dalgın suya bir bak göreceksin / Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde."- Y. K. Beyatlı.

DERİNLİK Nedir?


1 . Bir şeyin dip tarafının yüzeye, ağza olan uzaklığı.
2 . fizik Bir cismin en ve boy dışındaki üçüncü boyutu.
3 . Bulunulan yere göre uzakta olan yer: "Ormanın derinliklerinden bir ses geldi."- .
4 . mecaz Özüne inerek ayrıntılı bir biçimde kavrama: "Ben şiir yazmayı, resim yapmayı, derinliklerde söyleşmeyi seven Sadri Alışık'ı da tanıdım."- S. İleri.
5 . mecaz Varlığın içi, özü: "Ta yüreğinin derinliklerinden gelen ağlama sesi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
6 . mecaz Varlığı ortaya çıkarılamamış, kanıtlanamamış şey: "Tarihin derinliklerine saklanmış olan gerçekler..."- .
7 . askerlik Yanaşık veya dağınık düzende bulunan bir birliğin en ileride olan kısmının başından, en geride bulunan kısmının sonuna kadar olan uzaklık: "Beş, altı yüz metre derinliği olan bir topçu müfrezesini yanlayıp geçmek epeyce zormuş."- A. Gündüz.
8 . ekonomi, ticaret Borsada az sayıda hisse senedinin el değiştirmesi.

İNCELEMEK Nedir?

Bir işi veya bir şeyi ele alıp özelliklerini, ayrıntılarını inceden inceye, özenle anlamaya, öğrenmeye çalışmak, tetkik etmek: "Ne kitap okur ne de başkalarının düşüncesini inceler."- S. Birsel.

KATMA Nedir?


1 . Katmak işi, ilhak.
2 . sıfat Katılmış, eklenmiş, ulanmış, munzam.
3 . halk ağzında Kıldan veya yünden yapılmış ip, sicim.

KATMAN Nedir?


1 . Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka.
2 . jeoloji Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı
1 cm'den az olmayan tortul kayaç birimi, tabaka.
3 . toplum bilimi Bir toplum içinde makam, şöhret, meslek vb. bakımdan ayrılan topluluklardan her biri, tabaka.

MADEN Nedir?


1 . Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral.
2 . sıfat Bu mineralden yapılmış: "Maden kap."- .
3 . Maden ocağı veya maden işletmesi.
4 . mecaz Çok değerli şeyleri kapsayan kaynak: "Bu kütüphane bir madendir, değerini bilin."- .
5 . argo Uyuşturucu, esrar, eroin: "İstersen sana biraz maden vereyim de çek!"- O. C. Kaygılı.
6 . teklifsiz konuşmada Kolay ve iyi kazanç sağlayan iş veya parası elinden kolaylıkla alınan kimse.
7 . kimya Metal.

ÖLÇME Nedir?

Ölçmek işi.

ÖLÇMEK Nedir?


1 - En, boy, oylum, süre gibi nicelikleri kendi cinslerinden seçilmiş bir birimle karşılaştırıp kaç birim geldiklerini belirtmek.
2 - Aşırı olmamasına dikkat etmek.

PETROL Nedir?

Yoğunluğu 0,8'den 0,95'e kadar değişebilen, hidrokarbürlerden oluşmuş, kendisine özgü kokusu olan, koyu renkli, arıtılmamış, doğal yanıcı mineral yağ, yeryağı.

SOKMA Nedir?

Sokmak işi.

SOKMAK Nedir?


1 - Birşeyin içine ya da arasına girmesini sağlamak.
2 - Bir yere girmesini sağlamak, içeri almak.
3 - (Bıçak, çakı, iğne vb. için) Batırmak, saplamak: Bıçağı kalçasına soktu .
4 - (Böcek, zehirli hayvan için) İğnesini batırmak ya da ısırmak.
5 - Yasak bir malı gizlice getirmek ya da götürmek.
6 - Belli etmeden kötü bir malı vermek.
7 - Konuşma sonrasında bir sözü, soruyu ya da düşünceyi söyleyi vermek.
8 - Dokunaklı, kırıcı ya da acı söz söylemek.

SONDA Nedir?


1 . Suyun herhangi bir noktadaki derinliğini ölçmek, dip tabakaların yapısını incelemek için kullanılan araç.
2 . Bir boşluğun içini yoklamaya yarayan uzunca ve ucu küt demir araç.
3 . tıp (***) Vücudun içinde birikip dışarı atılamayan sıvıyı çekmek için kullanılan araç.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A A A D K L M N O S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Sondalamak,

9 Harfli Kelimeler

Donakalma, Odaklanma, Sondalama,

8 Harfli Kelimeler

Adlanmak, Aldanmak, Dalanmak, Dolanmak, Odaklama, Saklanma, Sonlamak,

7 Harfli Kelimeler

Adanmak, Adlanma, Aklanma, Aldanma, Almanak, Anlamak, Dalamak, Dalaman, Dalanma, Damasko, Dolamak, Dolanma, Domalan, Donamak, Kanlama, Klasman, Kodaman, Kodlama, Oklanma, Saklama, Skandal, Sonlama,

6 Harfli Kelimeler

Adamak, Adanma, Akasma, Aklama, Aksama, Aksona, Anamal, Anlama, Asalak, Dalama, Dalmak, Doksan, Dolama, Dolmak, Donama, Donmak, Kaloma, Kanama, Mandal, Maslak, Oklama, Olanak, Onamak, Sadaka, Salmak, Sandal, Sanmak, Sokman, Solmak,

5 Harfli Kelimeler

Adama, Adana, Adsal, Akala, Aklan, Akman, Aksam, Aksan, Akson, Alaka, Alkan, Almak, Alman, Anlak, Anlam, Anmak, Aslan, Asmak, Dalak, Dalan, Dalma, Damak, Damal, Damla, Dolak, Dolam, Dolma, Donam, Donma, Kalan, Kalas, Kalma, Kaman, Kanal, Kanma, Kasma, Kolan, Konma, Konsa, Lando,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Akma, Alan, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anka, Anma, Asal, Asla, Asma, Dama, Dana, Dank, Dans, Kala, Kama, Kana, Kano, Kaos, Kasa, Klan, Klas, Klon, Kola, Koma, Kosa, Laka, Lama, Laso, Loda, Mala, Mana, Mano, Masa, Mask, Moda,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Aks, Ala, Alo, Ama, Ana, Asa, Ask, Dal, Dam, Dok, Don, Kal, Kam, Kan, Kas, Kod, Kol, Kom, Lak, Lam, Lan, Lok, Mal, Mas, Nal, Nam, Nas, Nom, Oda, Oma, Ona, Ons, Sak, Sal, Sam, San, Sol, Som,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, An, As, Do, La, Od, Ok, Ol, Om, On,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.