SEZİNLEMEK (TDK)

Sezer gibi olmak, sezmek: "Arkadaşlarından ayrıldığını, tam ters yola düştüğünü sezinlemedi bile."- A. Sayar.

Sezinlemek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı S sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLE Nedir?


1 . Da, de, dahi: "Bir damlası bile deniz hakkında bize ilmî bir fikir vermeye yetişir."- R. H. Karay.
2 . zarf, eskimiş Birlikte.
3 . zarf Üstelik: "Konuşmadılar bile."- .

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

SAYA Nedir?


1 . Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü.
2 . halk ağzında Gebe koyunların karnındaki yavru yüz günlük olduğunda çobanların yaptığı tören.
3 . halk ağzında Yayla ve kırlarda hayvanlar için yapılan üstü samanla örtülü yer.
4 . halk ağzında Kadın giysisi.
5 . halk ağzında İş önlüğü: "Sırtına giymiş sıkma sayayı / Yedeğine almış ağca mayayı."- Halk türküsü.

SEZİ Nedir?

Sezgi.

SEZİNLEME Nedir?

Sezinlemek işi, sezme: "Bu albenili genç kadını, önce kişisel eşyasıyla sezinleme imkânı buluruz."- S. İleri.

SEZME Nedir?

Sezmek işi.

SEZMEK Nedir?


1 - Açık bir kanıt olmaksızın, olmuş ya da olacak bir şeyi anlamak, kestirmek, °hissetmek.
2 - Anlamak, fark etmek.

TERS Nedir?


1 . Gerekli olan duruma karşıt, zıt.
2 . isim Bir şeyin içe gelen yanı, arkası: "Elinin tersiyle küçük bir tokat vurmuştu."- Ç. Altan.
3 . isim Kesici bir aletin kesmeyen yanı: "Kollarına bıçağın tersiyle birkaç tane vurmuşlar."- M. Ş. Esendal.
4 . mecaz Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz: "Ters sözlerinle, fazilet iddialarınla beni hırpalama."- H. C. Yalçın.
5 . mecaz Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert: "Ters adamın işi de ters gider."- M. Ş. Esendal.
6 . isim, mecaz Bir şeyin aksi, karşıtı: "Anlattığının tersi anlaşılınca utandı."- .

E E E K L M N S Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Sezinlemek,

9 Harfli Kelimeler

Esinlemek, Sekilenme, Sezinleme,

8 Harfli Kelimeler

Eklemsiz, Enikleme, Esinleme, İnekleme, İslenmek, İzlenmek, Sekileme, Sezilmek,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Eksilen, Eksilme, Elemsiz, Elenmek, Emeksiz, Esenlik, Eslemek, Esnemek, Ezilmek, İlenmek, İnlemek, İskemle, İslemek, İslenme, İzlemek, İzlenme, Kesilme, Kesinme, Kimesne, Lekesiz, Menzile, Mesleki, Mezelik, Senelik, Sezilme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Elemek, Elenme, Emekli, Enemek, Eskime, Esleme, Esneme, Ezilme, İlenme, İnleme, İskele, İsleme, İzleme, Keleme, Kelime, Keseli, Kesene, Meleke, Melike, Menisk, Menzil, Mesele, Mesken, Meslek, Sekene, Seklem, Sekmen, Sezmek, Silkme, Silmek, Sinmek,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Eksen, Eksin, Eksiz, Eleme, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Eneme, Eneze, Enlem, Ensiz, Enzim, Eseme, Eskil, Eskiz, Eslek, Esmek, Esnek, Ezine, Ezmek, İlmek, İmlek, İnmek, İsmen, İzlek, İzlem, Kelem, Keles, Kesel, Kesen, Kesim, Kesin, Kesme, Kimse, Lemis, Liken, Melek, Meles,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Eksi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enez, Enik, Enli, Ense, Esen, Esik, Esim, Esin, Eski, Esme, Ezel, Ezik, Ezme, İken, İlke, İlme, İnek, İnme, Kele, Keme, Kene, Kese, Kile, Kils, Leke,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, İle, İlk, Kel, Kem, Kes, Kez, Kil, Kim, Kin, Lim, Men, Mil, Mis, Nem, Nim, Sek, Sel, Sem, Sen, Sik, Sim, Sin, Siz, Ski, Zem, Zen, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Es, İl, İm, İn, İs, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.