SAHTECİLİK (TDK)

Sahte işler yapma, düzmecilik, sahtekârlık: "İlkel toplum insanını vahşi saymak, gerçekte sözüm ona bir bilimin sahteciliği idi."- M. C. Anday.

Sahtecilik kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı S sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

DÜZME Nedir?


1 . Düzmek işi.
2 . sıfat Uydurma: "Düzme senet. Düzme belge."- .

DÜZMECİ Nedir?

Sahtekâr.

DÜZMECİLİK Nedir?

Düzmeci olma durumu, düzmecilik, sahtekârlık: "Dağda taşta insanların düzmeciliği yoktu."- Halikarnas Balıkçısı.

GERÇEKTE Nedir?

Aslında, tam anlamıyla, hakikatte: "Kumpanyanın kurulmasında başı çeken gerçekte, ecnebi bir banka."- A. İlhan.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

SAHTE Nedir?


1 . Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece: "Köylü kadınlar boyunlarında sıra sıra sahte altınlar... taşırlardı."- Y. K. Beyatlı.
2 . Uydurma.
3 . mecaz Yapmacık: "Öteki çocuklar sahte bir sessizlikle sahte bir hamaratlık gösterisi içinde birer disiplin modeli olmuşlardı."- Ç. Altan.

SAHTECİ Nedir?

Sahtekâr.

SAYMA Nedir?

Saymak işi, ad, tadat.

TOPLUM Nedir?


1 . Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet: "İlkel toplum."- .
2 . Topluluk.

VAHŞİ Nedir?


1 . Yabani: "Adada vahşi bir kabile varmış, dikkatli davranalım."- S. F. Abasıyanık.
2 . Yırtıcı (hayvan).
3 . mecaz Kaba, saygısız, uyum sağlayamayan (kimse).

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

A C E H K L S T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Sahtecilik,

8 Harfli Kelimeler

Elastiki, Hasetlik, İstihale, İstihlak, Sahtelik, Sathilik,

7 Harfli Kelimeler

Eksilti, Elastik, Hasetli, İhtilas, İltihak, İltisak, İstekli, İstical, Listeci, Sahteci, Silikat, Taksici,

6 Harfli Kelimeler

Ahilik, Aleksi, Asetik, Asilik, Ciklet, Eskici, Etkili, Haseki, Haslet, Hastel, Hileci, Hilkat, İletki, İlkeci, İltica, İsteka, İstika, İstila, İtalik, İtikal, Kaleci, Kalite, Kalsit, Kesici, Kilise, Lastik, Lateks, Sahici, Sekili, Selcik, Selika, Tahlis, Tahsil, Tekila, Telaki, Telcik, Telhis, Telkih, Tescil, Teshil,

5 Harfli Kelimeler

Altes, Astik, Cahil, Cehil, Cihat, Cihet, Ekici, Ekili, Elcik, Elhak, Eskil, Etlik, Hacet, Haile, Halet, Halik, Halis, Haset, Helak, Helik, Helis, Hilat, Hisli, İhale, İhlas, İlahe, İlahi, İleti, İlhak, İlkah, İsale, İshal, İstek, İthal, İtila, İtlik, Kahil, Kaset, Kasti, Katil,

4 Harfli Kelimeler

Acil, Ahit, Aile, Akil, Akis, Akit, Akli, Akse, Aksi, Alet, Asil, Asit, Asli, Ateh, Atel, Atik, Cali, Ceht, Celi, Chat, Cila, Cilt, Ehil, Ekli, Eksi, Ekti, Elci, Elik, Elit, Elti, Esik, Eski, Etik, Etil, Etki, Etli, Hail, Hale, Hali, Halk,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Ahi, Ait, Aks, Ali, Alt, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Cet, Ela, Elk, Eti, Hac, Hak, Hal, Has, Hat, His, Hit, İka, İki, İla, İle, İlk, İsa, İta, İti, Kah, Kal, Kas, Kat, Kel, Kes, Ket, Kil, Kit, Lak,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, As, At, Ce, Eh, Ek, El, Es, Et, Ha, He, İl, İs, İt, Ke, Ki, La, Le, Se, Si, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.