SEKSENİNCİ (TDK)

Seksen sayısının sıra sıfatı, sırada yetmiş dokuzuncudan sonra gelen.

Sekseninci kelimesi baş harfi S son harfi İ olan bir kelime. Başında S sonunda İ olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi S , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi İ , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi İ . Başı S sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOKU Nedir?


1 . Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
2 . mecaz Bir bütünün yapısı ve özelliği.

DOKUZ Nedir?


1 . Sekizden sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 9, IX rakamlarının adı.
3 . sıfat Sekizden bir artık.

DOKUZUNCU Nedir?

Dokuz sayısının sıra sıfatı, sırada sekizinciden sonra gelen.

GELE Nedir?

Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar: "Yine gele attın."- .

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

SAYI Nedir?


1 - Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, °rakam.
2 - Gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, °nüsha.
3 - Bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

SEKSEN Nedir?


1 . Yetmiş dokuzdan sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 80, LXXX rakamlarının adı.
3 . sıfat Sekiz kere on, yetmiş dokuzdan bir artık.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

YETMİŞ Nedir?


1 . Altmış dokuzdan sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 70, LXX rakamlarının adı.
3 . sıfat Yedi kere on, altmış dokuzdan bir artık.

C E E K N N S S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Sekseninci,

7 Harfli Kelimeler

Seninki, Sinsice,

6 Harfli Kelimeler

Ecinni, Ekinci, Eskice, Eskici, Kesici, Seksen, Sensen, Sincik, Sinsin,

5 Harfli Kelimeler

Cenin, Ekici, Eksen, Eksin, Esnek, İncik, Kesen, Kesin, Kinci, Kinin, Nekes, Nesne, Seksi, Sence, Senek, Sinek, Sinik, Sinsi,

4 Harfli Kelimeler

Cenk, Cins, Ekin, Eksi, Enek, Enik, Ense, Esen, Esik, Esin, Eski, İken, İnce, İnci, İnek, İnik, Kene, Kese, Nece, Neci, Nene, Nesi, Nice, Nine, Seci, Seki, Seks, Sene, Sine, Sini,

3 Harfli Kelimeler

Cin, Ece, Eke, İki, İni, Kes, Kin, Sek, Sen, Ses, Sik, Sin, Sis, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, En, Es, İn, İs, Ke, Ki, Ne, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.