SEMERLEMEK (TDK)

Semer vurmak.

Semerlemek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı S sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

SEMER Nedir?


1 . At, eşek, katır vb. hayvanların sırtına yerleştirilen, üzerine yük bağlanan veya binilen, iskeleti ağaçtan araç: "Semere asılı bir sepeti çözüp ağacın uygun bir dalına astı."- N. Cumalı.
2 . Hamalların yük taşırken kullandığı deriden sırt yastığı, arkalık.
3 . jeoloji Yukaç.

VURMA Nedir?

Vurmak işi.

VURMAK Nedir?


1 - Elini ya da elinde tuttuğu bir şeyi bir yere hızla indirmek.
2 - Ses çıkarmak için, bir şeyi başka bir şey üzerine hızlıca değdirmek.
3 - Sapmak, yönelmek.
4 - Etkisi bir yere kadar uzanmak, sokulmak, girmek, duyulmak, yansımak, °aksetmek.
5 - Hızla değmek, çarpmak.
6 - Çarpma işlemini yapmak.
7 - Sürmek.
8 - Bağlamak, takmak, koymak.
9 - Olduğundan başka bir biçime çevirmek ya da olduğundan başka biçimdegörünmek.
10 - Batıcı ya da kesici cisimleri saplamak, kakmak. 1
1 - Uygulamak, basmak, koymak. 1
2 - Çok etki etmek, yaralamak. 1
3 - Ses çıkarmak, ses vermek, çalmak. 1
4 - argo Herhangi bir biçimde yolsuzca para almak, soymak. 1
5 - İçki içmek. 1
6 - Amaçladığı şeye rast getirmek. 1
7 - Hızla çarpmak. 1
8 - Silahla yaralamak, öldürmek. 1
9 - Dokunmak, hasta etmek.
20 - (Soğuk, dolu gibi şeyler için) Zarar vermek. 2
1 - Vuru durumunda olmak, çarpmak. 2
2 - Çıkmak, isabet etmek. 2
3 - Üzerinde görünmek, üzerine düşmek. 2
4 - Desteklemek, dayamak. 2
5 - Çıkmak, görünmek. 2
6 - Sırtına, omzuna yerleştirmek ya da bir şeyi başka bir şey üzerine koymak. 2
7 - Tavla oyununda pulu kırmak.

E E E E K L M M R S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Semerlemek,

9 Harfli Kelimeler

Kemerleme, Kemreleme, Semerleme,

8 Harfli Kelimeler

Emekleme, Keseleme, Kremleme,

7 Harfli Kelimeler

Emlemek, Ereksel, Ersemek, Esermek, Eslemek, Melemek,

6 Harfli Kelimeler

Ekleme, Elemek, Emleme, Erseme, Eserme, Esleme, Keleme, Kemere, Kermes, Meleke, Meleme, Mesele, Meslek, Seklem, Semere, Sermek,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekser, Eleme, Elmek, Emmek, Ermek, Eseme, Eslek, Esmek, Esmer, Kelem, Keler, Keles, Kemer, Kemre, Kerem, Keres, Kesel, Keser, Kesme, Kesre, Melek, Meles, Merek, Meres, Mesel, Remel, Sekel, Sekme, Selek, Semer, Serme,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emme, Erek, Erke, Erme, Eser, Esme, Esre, Kele, Keme, Kere, Kese, Krem, Leke, Meke, Meme, Reel, Sele, Seme, Sere,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Kel, Kem, Ker, Kes, Sek, Sel, Sem, Ser,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Es, Ke, Le, Me, Re, Se,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.