İçinde kal olan 555 kelime var. İçerisinde KAL bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında kal olan kelimeler listesine ya da Sonu kal ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ALAMETİFARİKALI, AMERİKALILAŞMAK, BASMAKALIPLAŞMA, BAŞKALAŞABİLMEK, BAŞKALDIRABİLME, BUKALEMUNGİLLER, BUKALEMUNLAŞMAK, ÇALKALANABİLMEK, ÇALKALAYABİLMEK, KALABALIKLAŞMAK, RADİKALLEŞTİRME, SENDİKALAŞTIRMA

14 Harfli Kelimeler

ALAKALANDIRMAK, ALATURKALAŞMAK, AMERİKALILAŞMA, BAŞKALAŞABİLME, BAŞKALAŞTIRMAK, BUKALEMUNLAŞMA, ÇALKALANABİLME, ÇALKALAYABİLME, ÇANAKKALELİLİK, KALABALIKLAŞMA, KALENDERLEŞMEK, KALINLAŞTIRMAK, KALIPLAŞMIŞLIK, KALORİFERCİLİK, KIRIKKALELİLİK, TİROKALSİTONİN

13 Harfli Kelimeler

ALAKALANDIRMA, ALATURKALAŞMA, BASMAKALIPLIK, BAŞKALAŞTIRMA, KALAFATLANMAK, KALDIRIMCILIK, KALECİKKARASI, KALENDERLEŞME, KALINLAŞTIRMA, KALSİFİKASYON, RADİKALLEŞMEK, SENDİKALAŞMAK

12 Harfli Kelimeler

AMERİKALILIK, ANTİKALAŞMAK, BAŞKALDIRMAK, BUKALEMUNLUK, FEVKALADELİK, KALAFATÇILAR, KALAFATÇILIK, KALAFATLAMAK, KALAFATLANMA, KALBURABASTI, KALBURLANMAK, KALBURLATMAK, KALİFİKASYON, KALİFORNİYUM, KALİTESİZLİK, KALKERLEŞMEK, KALKINDIRMAK, KARAKALPAKÇA, LOKALİZASYON, NAFAKALANMAK, PORTAKALIMSI, RADİKALLEŞME, SENDİKALAŞMA, SENDİKALILIK, TABAKALANMAK, TUTKALLANMAK

11 Harfli Kelimeler

AFRİKALILIK, ALAKALANMAK, ALATURKALIK, ALKALİMETRE, ANTİKALAŞMA, APOKALİPTİK, BACAKKALEMİ, BAMBAŞKALIK, BAŞKALAŞMAK, BAŞKALDIRMA, BİYOMEDİKAL, CEFFELKALEM, ÇALKALANMAK, ÇALKALATMAK, ÇANAKKALELİ, DANİMARKALI, DİSKALİFİYE, ERKEÇSAKALI, FEVKALBEŞER, HALKALANMAK, KALABALIKÇA, KALAFATLAMA, KALANTORLUK, KALAVRAHANE, KALAYLANMAK, KALAYLATMAK, KALBURCULUK, KALBURLAMAK, KALBURLANMA, KALBURLATMA, KALDIRILMAK, KALDIRIMSIZ, KALEBENTLİK, KALEMKARLIK, KALENDERİYE, KALENDERLİK, KALEYDOSKOP, KALINLAŞMAK, KALINLATMAK, KALIPLANMAK Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

ALAKALANMA, ALKALÖLÇER, ARKALANMAK, ARKALIKSIZ, ARTAKALMAK, ASTROPİKAL, BAKAKALMAK, BARDAKALTI, BASMAKALIP, BAŞKALAŞIM, BAŞKALAŞMA, BAŞKALDIRI, BAŞVEKALET, BAYRAKALTI, CAKALANMAK, ÇAKALBOĞAN, ÇALKALAMAK, ÇALKALANIŞ, ÇALKALANMA, ÇALKALATIŞ, ÇALKALATMA, ÇALKALAYIŞ, DONAKALMAK, ESKALASYON, GRAMATİKAL, HALKALAMAK, HALKALANIŞ, HALKALANMA, HALKALAYIŞ, HALKALILAR, KAKALANMAK, KALAFATSIZ, KALAKALMAK, KALANDIRCI, KALANTORCA, KALAYCILIK, KALAYLAMAK, KALAYLANMA, KALAYLATMA, KALBİSELİM Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

AMERİKALI, ANTİKALIK, ARKALAMAK, ARKALANMA, ARKALIKLI, ARTAKALMA, BAKAKALIŞ, BAKAKALMA, BAKALİTLİ, BAKALORYA, BAKKALİYE, BAKKALLIK, BAŞMAKALE, BELÇİKALI, BOĞAZKALE, BOZBAKKAL, BUKALEMUN, CAKALANMA, ÇALAKALEM, ÇALKALAMA, ÇANAKKALE, DEKALİTRE, DONAKALMA, EKALLİYET, FEVKALADE, HALKALAMA, ISKALAMAK, İSKALARYA, KAKALAMAK, KAKALANMA, KALABALIK, KALAFATÇI, KALAKALMA, KALAYHANE, KALAYLAMA, KALDIRICI, KALDIRMAK, KALDIRTMA, KALECİLİK, KALENDERİ Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

AFRİKALI, AKÇAKALE, ALKALOİT, ARKALAMA, AYAKALTI, BAŞKALIK, FALAKALI, FİYAKALI, ISKALAMA, İSTİSKAL, KAKALAMA, KALAMATA, KALAMAZO, KALANDIR, KALANTOR, KALASTRA, KALAYSIZ, KALBURCU, KALÇALIK, KALÇASIZ, KALÇINCI, KALDIRAÇ, KALDIRAN, KALDIRIM, KALDIRIŞ, KALDIRMA, KALEBENT, KALEMBEK, KALEMKAR, KALEMLİK, KALEMŞOR, KALENDER, KALFALIK, KALGIMAK, KALIKLIK, KALIMSIZ, KALINLIK, KALINMAK, KALIPLIK, KALIPSIZ Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

AKSAKAL, ALAKALI, ALKALİK, ARKALIÇ, ARKALIK, BAKALİT, BAŞKALE, ÇAKALOZ, DUKALIK, ESKALOP, HALKALI, HIRKALI, İNTİKAL, KALAFAT, KALAMAR, KALAMİN, KALAMİT, KALAVRA, KALAYCI, KALAYLI, KALAYSI, KALÇALI, KALÇETE, KALECİK, KALEMİS, KALESKA, KALGIMA, KALHANE, KALIMLI, KALINCA, KALINMA, KALINTI, KALIPÇI, KALIPLI, KALITÇI, KALITIM, KALİBRE, KALİNİS, KALİNOS, KALİPSO Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

ALKALİ, ARKALI, AŞKALE, BAKKAL, CAKALI, FİSKAL, İTİKAL, KALABA, KALBEN, KALBUR, KALÇIN, KALECİ, KALEVİ, KALICI, KALİKO, KALİTE, KALKAN, KALKER, KALKIK, KALKIŞ, KALKMA, KALLEŞ, KALMAK, KALOMA, KALORİ, KALPAK, KALPÇİ, KALPLİ, KALSİT, KALTAK, KALYON, LAAKAL, MAKALE, MISKAL, MİKALI, MİSKAL, OKKALI, PASKAL, PEKALA, POTKAL Devamını Görüntüle

5 Harfli Kelimeler

AKALA, ÇAKAL, ÇOKAL, EŞKAL, İŞKAL, KALAK, KALAN, KALAS, KALAY, KALBİ, KALCI, KALÇA, KALEM, KALFA, KALIÇ, KALIK, KALIM, KALIN, KALIP, KALIŞ, KALIT, KALMA, KALYA, LOKAL, SAKAL, SKALA, UKALA, VOKAL

4 Harfli Kelimeler

KALA, KALE, KALP

3 Harfli Kelimeler

KAL


Kelime bulma makinesi

A K L Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

KAL, LAK

2 Harfli Kelimeler

AK, AL, LA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇALKALAYABİLMEK

 1. [-i] Çalkalama imkânı veya olasılığı bulunmak

BAŞKALDIRABİLME

 1. [isim] Başkaldırabilmek işi

ALAMETİFARİKALI

 1. [sıfat] Alametifarikası olan
  • "Pek tipik ve âdeta alametifarikalı bir kadını bulmak zor değildir." (Refik Halit Karay)

RADİKALLEŞTİRME

 1. [isim] Radikalleştirme işi

BAŞKALAŞABİLMEK

 1. [nsz] Başkalaşma imkânı veya olanağı bulunmak

KALABALIKLAŞMAK

 1. [nsz] Kalabalık duruma gelmek
  • "Bahçe biraz daha kalabalıklaşmıştı." (Orhan Veli Kanık)

ÇALKALANABİLMEK

 1. [nsz] Çalkalanma imkânı veya olasılığı bulunmak

AMERİKALILAŞMAK
...
BASMAKALIPLAŞMA

 1. [isim] Basmakalıplaşmak durumu

BUKALEMUNGİLLER

 1. [isim] Sürüngenler sınıfının renklerini bulundukları yerin rengine uyduran, hareketleri yavaş, bukalemun türlerini içine alan bir familyası

SENDİKALAŞTIRMA

 1. [isim] Sendikalaştırmak işi

BUKALEMUNLAŞMAK

 1. [nsz] Davranışını, görüşünü çıkarına göre değiştirmek

TİROKALSİTONİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tiroit bezinden salgılanan, kandaki kalsiyumu azaltan hormon

ALAKALANDIRMAK

 1. [-i] İlgilendirmek

ÇANAKKALELİLİK
...
KALABALIKLAŞMA

 1. [isim] Kalabalıklaşmak işi
  • "Kahve, saat yediden başlayarak kalabalıklaşmaya başladı." (Necati Cumalı)

ALATURKALAŞMAK

 1. [nsz] Alaturka olmak

ÇALKALANABİLME

 1. [isim] Çalkalanabilmek işi

KALORİFERCİLİK

 1. [isim] Kalorifer döşeme veya onarma işi
 2. Kaloriferi yakma görevi

KALIPLAŞMIŞLIK

 1. [isim] Kalıplaşmış olma durumu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü