Sonunda f olan 351 kelime var. F harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde f harfi olan kelimeler listesine ya da başında f harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

ELEKTRONEGATİF, ELEKTROPOZİTİF

12 Harfli Kelimeler

AKSELEROGRAF, KONFEDERATİF, NAKİBÜLEŞRAF, NONFİGÜRATİF, RADYOTELGRAF, RETROSPEKTİF, SİNEMATOGRAF, TECAHÜLÜARİF, TELEOBJEKTİF

11 Harfli Kelimeler

BİBLİYOGRAF, DAKTİLOGRAF, DİYAPOZİTİF, FONOTELGRAF, HADİSİŞERİF, HAYRULHALEF, KARDİYOGRAF, KONSERVATİF, KONSTRÜKTİF, LEKSİKOGRAF, MAATTEESSÜF, MANİPÜLATİF, PREZERVATİF

10 Harfli Kelimeler

ALTERNATİF, ANTEROGRAF, ASHABIKEHF, AYİNİŞERİF, BİRİNCASIF, ÇAKIRKEYİF, CİNSİLATİF, DESKRİPTİF, ENTEROGRAF, HARFİTARİF, HETEROTROF, HİPERAKTİF, HİYEROGLİF, HÜSNÜYUSUF, İNİSİYATİF, İNTERAKTİF, KANTİTATİF, KOMPETİTİF, KOOPERATİF, KORPORATİF, MUTASARRIF, MUTASAVVIF, MÜTEVAKKIF, ODOLYOGRAF, ODONTOGLİF, PERSPEKTİF, RADYOAKTİF, ŞAPİROGRAF, SPEKÜLATİF

9 Harfli Kelimeler

AKREDİTİF, ÇİNKOGRAF, DEKORATİF, EHLİKEYİF, EHLİVUKUF, FEDERATİF, FİGÜRATİF, HASANKEYF, HELYOGRAF, HİDROGRAF, KALİTATİF, KARTOGRAF, KATASTROF, KOREOGRAF, KRONOGRAF, KÜMÜLATİF, LAFÜGÜZAF, LAYTMOTİF, LOKOMOTİF, MÜSTENKİF, MÜTEESSİF, MÜTEKASİF, MÜTERADİF, NOMİNATİF, PALEOGRAF, PANDANTİF, PANTOGRAF, PEJORATİF, SİSMOGRAF, STENOGRAF, SUBJEKTİF, TERMOGRAF

8 Harfli Kelimeler

AKUZATİF, APERİTİF, APOSTROF, BAROGRAF, BATİSKAF, BERTARAF, BİYOGRAF, DEDEKTİF, DEFANSİF, DEMOGRAF, DEPRESİF, DİREKTİF, ETNOGRAF, FAKTİTİF, FEYLESOF, FONOGRAF, FOTOĞRAF, İNOVATİF, İSTİHDAF, İSTİHFAF, İSTİKŞAF, İSTİNKAF, KOGNİTİF, KOLEKTİF, MAALESEF, MUHTELİF, MÜKELLEF, MÜNHARİF, MUSANNİF, MÜŞERREF, MUTTASIF, MUVAZZAF, NORMATİF, OBJEKTİF, PALYATİF, PARAGRAF, PORTATİF, PRİMİTİF, SANTRHAF, SELEKTİF Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

ABLATİF, AGRESİF, ALOMORF, APOKRİF, BİTARAF, EFEKTİF, FİLOZOF, GENİTİF, İHTİLAF, İNHİRAF, İNKİŞAF, İNSİRAF, İSTİNAF, İZOMORF, KADAYIF, KOROZİF, KREATİF, LAMELİF, LOKATİF, MASARİF, MAVİKÜF, MÜELLİF, MÜESSİF, MUHALİF, MÜRADİF, MÜSADİF, NEGATİF, OBSESİF, ODOGRAF, OFANSİF, OTOGRAF, OTOTROF, POZİTİF, REAKTİF, RESESİF, RÖLATİF, ROTATİF, SİKATİF, SPORTİF, TEESSÜF Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

CAFCAF, ÇARŞAF, ÇİRKEF, FİKTİF, GERGEF, İTİKAF, İTİLAF, İTİRAF, KEŞŞAF, MAARİF, MASRAF, MASRUF, MAZRUF, MELFUF, MEVKUF, MEVSUF, MOSKOF, MUSHAF, MÜSRİF, PANDİF, PANDUF, RÖLYEF, ROZBİF, SARRAF, ŞEFFAF, SİNKAF, TAHFİF, TAHLİF, TAHRİF, TALTİF, TASNİF, TASRİF, TAVSİF, TAVZİF, TEKLİF, TEKSİF, TEŞRİF, TEVKİF, TEZYİF5 Harfli Kelimeler

AGRAF, AHLAF, AKTİF, AMORF, AZNİF, CÜRUF, DATİF, ELYAF, ESLAF, ESNAF, EŞRAF, EŞREF, ETRAF, EVKAF, EVSAF, HAFİF, HALEF, HATİF, HAYIF, HEDEF, HERİF, HİLAF, HOŞAF, HUSUF, İNSAF, İSRAF, İSTİF, İTHAF, İTLAF, KARAF, KAŞİF, KAVAF, KENEF, KESİF, KEŞİF, KEYİF, KİFAF, KILIF, KÜSUF, LATİF Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

AFİF, ANİF, ARAF, ARİF, ATIF, BLÖF, ELİF, ESEF, GOLF, HARF, LENF, MUAF, NAİF, NEMF, SARF, ŞELF, SERF, SIRF, SKİF, SÖRF, SÜLF, TAYF, VALF, ZAAF, ZARF

3 Harfli Kelimeler

DEF, GAF, HAF, KEF, KOF, KÜF, LAF, LEF, LİF, MUF, ÖRF, PAF, POF, PÖF, PUF, PÜF, RAF, RUF, SAF, ŞEF, SİF, ŞİF, SOF, TEF, TÜF, YUF

2 Harfli Kelimeler

AF, OF, ÖF, UF, ÜF


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ELEKTRONEGATİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Elektrolizde artı kutupta toplanma niteliği olan (cisimler)

ELEKTROPOZİTİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Elektrolizde eksi kutupta toplanma niteliği olan (cisimler)

RADYOTELGRAF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Telsiz telgraf

NONFİGÜRATİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] İnsanı, hayvan ve tabiat ögelerini işlemeyen (sanat), betisiz (sanat)

RETROSPEKTİF
...
NAKİBÜLEŞRAF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Peygamber soyundan olanların işlerine bakmak üzere kendi aralarından seçtikleri görevli

AKSELEROGRAF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İvmeyazar

TECAHÜLÜARİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bilmezlikten gelme

TELEOBJEKTİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Uzaktaki cisimlerin çok yakın görüntülerinin elde edilmesini sağlayan, çok uzun odaklı mercek türü

SİNEMATOGRAF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Görüntüleri film üzerine kaydetmeye yarayan araç

KONFEDERATİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Konfederasyonla ilgili olan

LEKSİKOGRAF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sözlükçü

BİBLİYOGRAF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bibliyografya uzmanı, kaynakları bilen uzman

HADİSİŞERİF
...
PREZERVATİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Cinsel ilişkilerle geçebilecek hastalıklardan korunmak veya kadının gebe kalmasını önlemek için erkeklerin kullandığı ince, saydam bir çeşit kılıf, kondom, kaput

DAKTİLOGRAF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yazı makinesi ile yazı yazan kimse, daktilo

MAATTEESSÜF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Maalesef
  • "Hayır, Belediye nizamnamesinde maatteessüf -evet aynen böyle söyledi- maatteessüf buna dair bir kayda tesadüf edemedik." (Haldun Taner)

KARDİYOGRAF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Elektrokardiyograf

KONSTRÜKTİF
...
HAYRULHALEF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hayırlı çocuk, hayırlı evlat

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü