Sonunda n olan 7 harfli 377 kelime var. N harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde n harfi olan kelimeler listesine ya da başında n harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İMTİHAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sınav
  • "Geniş, perdesiz, kırmızı badanalı bir odanın ta ortasında birinci sınıfı Fransızcadan imtihan ediyorduk ." (Ömer Seyfettin)
 2. Güç, direnme, dayanışma gerektiren, sonucunda deneyim kazandıran zor bir durum

BURADAN

 1. [zarf] Bu yerden

EBEVEYN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Anne ve baba
  • "Ebeveynim çok bedbaht insanlardı." (Sait Faik Abasıyanık)

EROZYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı, aşınma, aşınım, itikâl
  • "Devlet toprağın ... erozyonla kaybedilmesini önlemek ... amacıyla gerekli tedbirleri alır." (Anayasa)

GİYOTİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Fransa'da ölüm cezasına çarptırılanların başını kesmek için kullanılan araç

KERATİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları oluşturan proteinli madde

UNUTKAN

 1. [sıfat] Çok unutan, unutma huyu olan

PELERİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Omuzlardan aşağı dökülen, geniş, kolsuz bir çeşit üstlük
  • "Kollarını yarısına kadar örten bir pelerini dirseklerinin ucu ile bir kanat gibi açıp kapıyordu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

SAKARİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Genellikle şeker hastalarının şeker yerine kullandığı, maden kömürü katranından elde edilen, beyaz, tatlandırıcı bir madde

SANİDİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Volkanik kayaçlarda bulunan ortoz feldspat türü

MAGAZİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Halkın çoğunluğunu ilgilendirecek, çeşitli konulardan söz eden, bol resimli yayın
  • "Jimmy, ince belli, uzun bacaklı, filmlerde, magazinlerde gördüğümüz standart Amerikan bahriyelisi..." (Haldun Taner)
 2. Genellikle sanat, eğlence ve spor dünyasında tanınmış kişilerle ilgili haber ve yorum

NEREDEN

 1. [zarf] Hangi yerden?
 2. Nasıl, ne gibi bir ilişki ile
  • "Nereden hatırınıza geldi de bu işi ortaya koydunuz?"

YAZIHAN
...
ATILGAN

 1. [sıfat] Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan, acar
 2. Girişken

KÜSEĞEN

 1. [sıfat] Çabuk ve sık sık küsen (kimse)
 2. [isim] Küstüm otu

GÜLECEN

 1. [sıfat] Sevimli ve cana yakın tavırları olan (kimse)

ASTATİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Astat

BABACAN

 1. [sıfat] Cana yakın, olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek)
  • "Bu babacan yürekli, öfkesi, sevgisi katıksız, kaya gibi sağlam ve güvenilir adam..." (Atilla İlhan)

KÖŞEGEN

 1. [isim] Bir çokgende ardışık olmayan veya birçok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal

MAROKEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Fas'ta işlenen yumuşak bir çeşit keçi derisi
 2. Üzerine benekler basılarak marokene benzetilen koyun derisi
 3. [sıfat] Bu deriden yapılmış veya bu deriyle kaplanmış
  • "Garp cephesi kumandanıyla maroken bir kanepede yan yana oturuyorduk." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü