ESKİDEN (TDK)

Geçmiş zamanlarda, geçmiş çağlarda, geçmişte, mukaddema: "Maşallah... Seni eskiden tanıyora benziyor."- M. Yesari.

Eskiden kelimesi baş harfi E son harfi N olan bir kelime. Başında E sonunda N olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi S , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi D , altıncı harfi E , yedinci harfi N . Başı E sonu N olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇAĞLA Nedir?

Badem, kayısı, erik vb. tek çekirdekli yemişlerin körpeyken yenilebilen ham şekli.

ÇAĞLAR Nedir?

Çağlayan.

ESKİDEN Nedir?

Geçmiş zamanlarda, geçmiş çağlarda, geçmişte, mukaddema: "Maşallah... Seni eskiden tanıyora benziyor."- M. Yesari.

GEÇMİŞ Nedir?


1 . Geçme işini yapmış.
2 . Zaman bakımından geride kalmış: "Bu eski sesler içinde geçmiş zamanlar uyuyor, uyanıyor, geriniyor, yaşıyor gibidir."- A. Ş. Hisar.
3 . Çürümeye yüz tutmuş.
4 . isim Bugüne göre geride kalmış olan zaman, mazi: "Onlar bu davranışlarıyla geçmişte sadece huzursuzluk yarattı."- N. Cumalı.
5 . isim Arkada kalan hayat, mazi: "Perde perde örtülü olan eski bir geçmişten kulaklarına garip bir fısıltı gelmişti."- O. C. Kaygılı.
6 . isim Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları: "Senin de yedi göbek geçmişine rahmet okusun ha?"- M. Ş. Esendal.

MUKADDEM Nedir?


1 . Önce gelen, önceki.
2 . isim, mantık Öncül.

MUKADDEMA Nedir?

Önce, evvelce, eskiden.

TANI Nedir?

Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

ZAMANLA Nedir?

Aradan süre geçtikçe, giderek: "Basınımızın gelişmesini gözden geçirirsek görürüz ki zamanla konular uzmanlıklar arasında bölüşülür."- N. Cumalı.

D E E K N S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Eskiden,

6 Harfli Kelimeler

Endeks, İndeks, Sendik,

5 Harfli Kelimeler

Denek, Desen, Diken, Dikse, Dinek, Eksen, Eksin, Esnek, Kendi, Kesen, Kesin, Nekes, Senek, Sinek,

4 Harfli Kelimeler

Deni, Denk, Dine, Dink, Disk, Edik, Ekin, Eksi, Enek, Enik, Ense, Esen, Esik, Esin, Eski, İken, İnek, Kedi, Kene, Kese, Nesi, Seki, Sene, Sine,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Din, Ede, Edi, Eke, İde, Kes, Kin, Sek, Sen, Sik, Sin, Ski,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, En, Es, İn, İs, Ke, Ki, Ne, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.