AKDİKEN (TDK)

Hünnapgillerden, kırlarda kendiliğinden yetişen, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan, sert odunlu bir ağaç, gövem eriği, geyik dikeni, alıç (Crataegus monogyna).

Akdiken kelimesi baş harfi A son harfi N olan bir kelime. Başında A sonunda N olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi K , üçüncü harfi D , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K , altıncı harfi E , yedinci harfi N . Başı A sonu N olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞAÇ Nedir?


1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfat Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: "Ağaç tekne."- .
3 . Direk.

ALIÇ Nedir?


1 . Akdiken: "Sık pırnallıklar, erguvan, defne, alıç kümeleri yer yer yolu boğuyor."- N. Cumalı.
2 . Bu ağacın mayhoş yemişi.

BOYA Nedir?


1 . Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde: "Tırnaklarının boyasını beğenmiyorum."- F. R. Atay.
2 . Resim yapmak için kullanılan kuru, sulu veya yağlı boya.
3 . mecaz Aldatıcı görünüş.
4 . halk ağzında Yazmak için kullanılan mürekkep.

BOYACI Nedir?


1 . Boya satan kimse.
2 . Boyama işini, boyacılığı meslek edinen kimse: "Sallıyor boyacı çocuğu fırçasını."- S. F. Abasıyanık.
3 . Boya satılan dükkân: "Ben elimde bir gazete ile boyacıda oturuyordum."- P. Safa.

BOYACILIK Nedir?


1 . Boya yapma veya satma işi.
2 . Boyacının yaptığı iş: "Ayakkabı boyacılığı."- .

DİKEN Nedir?


1 . Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu vb. bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri: "Gül dikeni. Kirpinin dikenleri."- .
2 . Bu çıkıntıları çok olan bitki.

GEYİK Nedir?


1 . Geyikgillerden, erkeklerinin başında uzun ve çatallı boynuzları olan memeli hayvan (Cervus elaphus).
2 . argo Karısının veya bir kadın yakınının ihanetine uğramış erkek.

GÖVEM Nedir?

Sığırlara dadanan zar kanatlı bir tür sinek.

HEKİM Nedir?

İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip: "Hekim, ebenin kendi odasına geleceğini sandıysa doğru çıkmadı."- M. Ş. Esendal.

HEKİMLİK Nedir?

Hekim olma durumu.

HÜNNAP Nedir?


1 . Hünnapgillerden, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu'da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba): "Küçük bahçede acı badem, ayva, nar, hünnap ağaçları görürüm."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bu bitkinin meyvesi.

HÜNNAPGİLLER Nedir?

Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği hünnap olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası.

KENDİLİĞİNDEN Nedir?


1 . Başka şeylerin etkisi olmaksızın, kendi kendine, bizatihi: "... birkaç dakika masa başında beklese kendiliğinden bir şeyler yazmaya başlarmış."- A. H. Tanpınar.
2 . sıfat, bitki bilimi İnsan eliyle ekilmeden yetişen, hudayinabit.
3 . sıfat, fizik İradesiz olarak gerçekleşen (hareket), spontane: "Kalbin, atardamarların hareketi kendiliğindendir."- .
4 . sıfat, toplum bilimi Dış etkilerin zorlaması olmadan iç sebeplerle oluşan.

ODUN Nedir?


1 - Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç.
2 - Anlayışsız ve kaba (kimse).

SERT Nedir?


1 - Çizilmesi, kırılması, kesilmesi ya da çiğnenmesi güç olan, pek, katı,yumuşak karşıtı.
2 - Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen.
3 - Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, "yumuşak" karşıtı.
4 - Hırçın, öfkeli, hiddetli.
5 - Titizlikle uygulanan, sıkı.
6 - Güçlü, kuvvetli.
7 - Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı.
8 - Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan.
9 - Gönül kırıcı, katı, ters.
10 - yerb. Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç.

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

A D E K K N İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Akdiken,

5 Harfli Kelimeler

Akide, Anide, Dakik, Dekan, Diken, Dinek, Kaide, Kendi,

4 Harfli Kelimeler

Akik, Akne, Dane, Dank, Deni, Denk, Dine, Dink, Edik, Edna, Ekin, Enik, İade, İane, İdea, İken, İkna, İnak, İnek, Kain, Kani, Kedi, Keka, Nida,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ani, Dek, Dik, Din, Eda, Edi, İde, İka, Kak, Kan, Kek, Kik, Kin,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, An, De, Ek, En, İn, Ke, Ki, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.