TERİLEN (TDK)


1 . Yapay polyester lifleri veya ipliği, tergal.
2 . sıfat Bu liften yapılan.

Terilen kelimesi baş harfi T son harfi N olan bir kelime. Başında T sonunda N olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi N . Başı T sonu N olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

POLYESTER Nedir?

Tahta üzerine sürüldüğünde koruyucu, parlak bir katman oluşturan poliasidin doymamış alkollere veya glikollere etkimesiyle elde edilen kimyasal madde.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

TERGAL Nedir?


1 . Terilen.
2 . sıfat Bu iplikten yapılmış: "Tergal kumaş."- .

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPAY Nedir?


1 . Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, üretilmiş, yapma, suni, sentetik, doğal karşıtı: "Yapay gübre."- .
2 . Yapmacık.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

E E L N R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Terilen,

6 Harfli Kelimeler

Elenti, Eriten, Etilen, Lineer, Nereli,

5 Harfli Kelimeler

Entel, Linet, Liret, Litre, Neler, Nitel, Telin, Terli, Tiner, Tirle,

4 Harfli Kelimeler

Elit, Elti, Enir, Enli, Eren, Eril, Erin, Erte, Eten, Eter, Etil, Etli, Liet, Nere, Nite, Reel, Rint, Tein, Tere, Tire, Tren,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, Lir, Net, Ret, Tel, Ten, Ter, Tin,

2 Harfli Kelimeler

El, En, Er, Et, İl, İn, İt, Le, Ne, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.