HEZEYAN (TDK)


1 . Saçmalama: "Hiddetlenince hezeyana başladı."- .
2 . Sayıklama: "Ne ise zavallı kız canını kurtarmış fakat aylarca hezeyan içinde yaşamıştı."- H. E. Adıvar.
3 . ruh bilimi Sabuklanma.

Hezeyan kelimesi baş harfi H son harfi N olan bir kelime. Başında H sonunda N olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi E , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi E , beşinci harfi Y , altıncı harfi A , yedinci harfi N . Başı H sonu N olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYLA Nedir?


1 . Ayın ve bazı yıldızların dolayındaki ışık çevresi, ay ağılı, ayevi, hale.
2 . Bazı kutsal kişilerin başı etrafında gösterilen ışık çevresi.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

FAKAT Nedir?

Yalnız, ancak, ama, °lakin.

HEZEYAN Nedir?


1 . Saçmalama: "Hiddetlenince hezeyana başladı."- .
2 . Sayıklama: "Ne ise zavallı kız canını kurtarmış fakat aylarca hezeyan içinde yaşamıştı."- H. E. Adıvar.
3 . ruh bilimi Sabuklanma.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

SAÇMA Nedir?


1 . Saçmak işi.
2 . denizcilik Bir tür balık ağı, serpme ağ.
3 . Avda kullanılan fişeklerin içine konulan, türlü boylardaki küçük ve yuvarlak kurşun tanesi: "Ben fişeklerin barutunu, tapasını, saçmasını koyarım, beybaba!"- A. Gündüz.
4 . sıfat, mecaz Akla uygun olmayan, yersiz bulunan, pestenkerani, absürt: "Saçma bir iş."- .
5 . mecaz Yersiz, akla aykırı, tutarsız söz: "Bırak şu saçmaları! Bir daha bahsini etme."- R. H. Karay.
6 . sıfat Böyle söz söyleyen veya iş yapan: "Saçma adam."- .

SAÇMALAMA Nedir?

Saçmalamak işi.

SAYI Nedir?


1 - Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, °rakam.
2 - Gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, °nüsha.
3 - Bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

SAYIKLAMA Nedir?

Sayıklamak işi: "Ne kadar korktuk bilseniz diyordu; sayıklamanızı öteki odadan işitiyorduk."- F. R. Atay.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

YAŞAM Nedir?

Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat: "Yaşamın kurallarını, kendi aleyhinde işliyor varsaydığı günden bu yana, umursamamıştı."- H. Taner.

ZAVALLI Nedir?


1 . Acınacak kadar kötü durumda bulunan, mutsuz: "Zavallıyı saatlerce kendine getiremediler."- H. Taner.
2 . mecaz Gücü bir şeye yetmeyen, âciz: "Bunu idrak etmekten o kadar zavallı ve biçareydi ki."- A. H. Tanpınar.

A E E H N Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Hezeyan,

5 Harfli Kelimeler

Hazne, Hezen,

4 Harfli Kelimeler

Enez, Ezan, Hane,

3 Harfli Kelimeler

Ayn, Eza, Han, Hay, Haz, Hey, Naz, Ney, Yan, Yaz, Yen, Zan, Zen,

2 Harfli Kelimeler

Ah, An, Ay, Az, Eh, En, Ey, Ha, He, Ne, Ya, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.