GALEYAN (TDK)


1 . Kaynama.
2 . Coşma: "Bu uzvi acı, onu galeyanın son raddesine getirerek ağlattı."- P. Safa.
3 . Coşku: "Bütün Rumeli, ruhunun bütün fütuhatçı galeyanı ile Teselya'ya doğru akıyordu."- Y. K. Beyatlı.

Galeyan kelimesi baş harfi G son harfi N olan bir kelime. Başında G sonunda N olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi Y , altıncı harfi A , yedinci harfi N . Başı G sonu N olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

COŞKU Nedir?


1 . Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu: "Coşku ile giriştiği işten, uykuda pişman olabilirdi."- H. Taner.
2 . Sevinç gösterileriyle beliren güçlü heyecan: "Gençlerin coşkusu coşkuda kalıyor, yaratıcı bir tutarlığa bir türlü dönüşemiyordu."- Ç. Altan.
3 . ruh bilimi Salgı bezleri ve dinamik etkinliklerle kendine özgü ilişkileri bulunan iç veya dış uyaranların kamçıladığı güçlü duygu durumu.
4 . felsefe Bir düşünceyle, bir duyguyla dolarak yücelme, ruhun kendini aşıp yücelmesi, heyecan.

COŞMA Nedir?

Coşmak işi, galeyan: "Kadın bir izzetinefis coşmasına benzeyen öfke ile gözlerini açtı."- P. Safa.

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

FÜTUHAT Nedir?

Utkular, fetihler, zaferler.

GALEYAN Nedir?


1 . Kaynama.
2 . Coşma: "Bu uzvi acı, onu galeyanın son raddesine getirerek ağlattı."- P. Safa.
3 . Coşku: "Bütün Rumeli, ruhunun bütün fütuhatçı galeyanı ile Teselya'ya doğru akıyordu."- Y. K. Beyatlı.

KAYNAMA Nedir?

Kaynamak işi.

RADDE Nedir?

Derece, kerte: "İşe polisi karıştırmadım. Son raddeye gelmedikçe de karıştırmak niyetinde değilim."- R. H. Karay.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

UZVİ Nedir?

Organik: "Bu uzvi acı, onu galeyanın son raddesine getirerek ağlattı."- P. Safa.

A A E G L N Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Galeyan,

5 Harfli Kelimeler

Alyan, Yalan, Yanal, Yegan,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Alan, Alay, Anal, Ayal, Ayan, Ayla, Ayna, Elan, Gala, Gale, Gaye, Nale,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alg, Ana, Aya, Ayn, Ela, Gen, Lan, Ley, Nal, Ney, Yal, Yan, Yel, Yen,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Ay, El, En, Ey, Ge, La, Le, Ne, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.