BİBERON (TDK)

Genellikle süt çocuklarına süt ve sulu yiyecekleri içirmekte kullanılan emzikli şişe.

Biberon kelimesi baş harfi B son harfi N olan bir kelime. Başında B sonunda N olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi B , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi O , yedinci harfi N . Başı B sonu N olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇOCUK Nedir?


1 . Küçük yaştaki oğlan veya kız: "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay.
2 . Soy bakımından oğul veya kız, evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Genç erkek.
5 . mecaz Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecaz Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ çocuk."- .
7 . mecaz Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

EMZİKLİ Nedir?


1 . Emziği olan.
2 . Çocuğunu emziren (kadın): "Vapuru dolduran emzikli annelerin yüzlerine dikkatle bakarak saadetlerine imrendi."- P. Safa.

GENELLİKLE Nedir?

Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, çoğu kez, çoğunlukla, çoklukla, ekseri, ekseriya, ekseriyetle, umumiyetle: "Türkler genellikle konukseverdir."- .

İÇİRME Nedir?

İçirmek işi.

İÇİRMEK Nedir?

İçmesine yol açmak, içmesini sağlamak: "Ben sana kahve değil ama güzel bir çay içiririm."- B. Felek.

SULU Nedir?


1 . Suyu olan, içinde su bulunan, koyu karşıtı: "Eczanede acaba nane suyu yahut zararsız bir sulu ilaç var mıdır?"- R. N. Güntekin.
2 . Suyu çok olan: "Onun getirdiği kızarmış eti, şarabı, iri ve sulu elmaları acele yuttu."- Ö. Seyfettin.
3 . İçine su katılmış, sulandırılmış olan: "Sulu süt."- .
4 . mecaz Yersiz şakalar yapan, söz ve davranışları ile çevresini tedirgin eden veya gereksiz iltifatlarda bulunan (kimse): "Ben diyor, akşamdan beri onu kolluyorum. Bilirim sarhoşluğu suludur."- M. Ş. Esendal.

ŞİŞE Nedir?


1 . İçerisine sıvı konulan, cam veya plastikten yapılmış, dar ağızlı uzun kap: "Önünde yarım kiloluk bir şarap şişesi yarı yarıya boştu."- S. F. Abasıyanık.
2 . sıfat Bu kabın aldığı miktarda olan: "Olsa da bu zavallıya hiç olmazsa bir şişe kan verilse!"- M. Ş. Esendal.
3 . Gaz lambasında fitil çevresine konulan cam koruyucu.

YİYECEK Nedir?


1 . Yenmeye elverişli olan her şey: "İçkiden yiyeceğe kadar her şeyi gemilere bu müessese temin ederdi."- S. F. Abasıyanık.
2 . sıfat Yenebilen.

B B E N O R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Biberon,

5 Harfli Kelimeler

Biber, Biner, Bobin, Erbin, Eroin,

4 Harfli Kelimeler

Beri, Bone, Enir, Erin, İbne, İbre, Nebi,

3 Harfli Kelimeler

Ben, Bin, Bir, Bor, Bre,

2 Harfli Kelimeler

Be, En, Er, İn, Ne, On, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.