YEDİGEN (TDK)


1 . Yedi kenarlı çokgen.
2 . sıfat Bu biçimde olan.

Yedigen kelimesi baş harfi Y son harfi N olan bir kelime. Başında Y sonunda N olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi İ , beşinci harfi G , altıncı harfi E , yedinci harfi N . Başı Y sonu N olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ÇOKGEN Nedir?

Açı oluşturacak biçimde dörtten çok kenardan oluşan kapalı şekil, poligon.

KENARLI Nedir?


1 . Herhangi bir biçimde kenarı olan: "Kadınlar ise beyaz elbiseler, geniş kenarlı hasır şapkalar giymişlerdi."- H. Taner.
2 . Kenarı süslü, işlenmiş.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

YEDİ Nedir?


1 . Altıdan sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 7, VII rakamlarının adı.
3 . sıfat Altıdan bir artık: "Yedi kalem."- .

D E E G N Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Yedigen,

5 Harfli Kelimeler

Deney, Denge, Yenge, Yengi,

4 Harfli Kelimeler

Deni, Deyi, Dine, Diye, Gene, Gine, Niye, Yedi, Yeni, Yine,

3 Harfli Kelimeler

Din, Ede, Edi, Ege, Gen, İde, İye, Ney, Yen,

2 Harfli Kelimeler

De, En, Ey, Ge, İn, Ne, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.