İSTİZAN (TDK)

Yetki isteme, izin isteme.

İstizan kelimesi baş harfi İ son harfi N olan bir kelime. Başında İ sonunda N olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi S , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Z , altıncı harfi A , yedinci harfi N . Başı İ sonu N olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İSTEM Nedir?


1 . Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu.
2 . Tüketicinin piyasadan mal çekmesi.
3 . ruh bilimi İrade veya isteğin eylem durumunda belirmesi.

İSTEME Nedir?

İstemek işi: "İsteme adresi."- .

YETKİ Nedir?

Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet: "Büyük Millet Meclisi Başkumandanlık yetkilerini Mustafa Kemal Paşa'ya devretmişti."- T. Buğra.

A N S T Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

İstizan,

5 Harfli Kelimeler

İsnat, İtina, Nisai, Tasni,

4 Harfli Kelimeler

Asit, Azit, İnat, İnti, İzan, İzin, Nazi, Nisa, Niza, Sini, Zait, Zati, Zina,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ani, Ant, Asi, Ast, Ati, İni, İsa, İta, İti, Nas, Naz, San, Saz, Sin, Sit, Siz, Tan, Tas, Tin, Tiz, Zan, Zat,

2 Harfli Kelimeler

An, As, At, Az, İn, İs, İt, İz, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.