CABADAN (TDK)

Bedavadan: "Böyle cabadan verilen on paralık etiket pek sevindirirdi çocukları."- Ç. Altan.

Cabadan kelimesi baş harfi C son harfi N olan bir kelime. Başında C sonunda N olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi A , üçüncü harfi B , dördüncü harfi A , beşinci harfi D , altıncı harfi A , yedinci harfi N . Başı C sonu N olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEDAVA Nedir?


1 . Karşılıksız, parasız, emeksiz, caba: "Muharebe içinde herkese bedava şeker, pirinç, bulgur dağıtmış."- Ö. Seyfettin.
2 . Çok ucuz.
3 . zarf Herhangi bir bedel ödemeden: "Bedava yaşıyoruz bedava / Hava bedava, bulut bedava / Dere tepe bedava."- O. V. Kanık.

CABADAN Nedir?

Bedavadan: "Böyle cabadan verilen on paralık etiket pek sevindirirdi çocukları."- Ç. Altan.

ÇOCUK Nedir?


1 . Küçük yaştaki oğlan veya kız: "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay.
2 . Soy bakımından oğul veya kız, evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Genç erkek.
5 . mecaz Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecaz Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ çocuk."- .
7 . mecaz Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

ETİK Nedir?


1 . Töre bilimi.
2 . Bir meslek grubunun uymak zorunda olduğu davranışlar bütünü.
3 . Etik bilimi.
4 . sıfat Ahlaki, ahlakla ilgili.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

PARALI Nedir?


1 . Parası çok olan, zengin (kimse).
2 . Para karşılığında sağlanan, bedava olmayan: "Paralı okul. Paralı iş."- .
3 . Üzerinde yuvarlak ve irice benekleri olan: "Paralı basma."- .

SEVİ Nedir?

Aşk: "Ben gelmedim dava için / Benim işim sevi için."- Yunus Emre.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

A A A B C D N Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Cabadan,

6 Harfli Kelimeler

Badana,

5 Harfli Kelimeler

Abana, Acaba, Adana, Anaca, Danca,

4 Harfli Kelimeler

Anca, Baca, Bana, Caba, Cana, Dana,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ada, Ana, Bad, Ban, Can,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, An,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.