Başında S olan 7 harfli 574 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Kelimelerin anlamlarını öğrenmek için TDK web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SACAYAK

 1. [isim] Sacayağı
  • "Kimi kocaman kazanı sacayak şeklinde dizilmiş üç büyük taşın üstüne oturtmaya çalışıyordu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

SAYMACA

 1. [sıfat] Gerçekte öyle olmadığı hâlde öyleymiş gibi kabul edilen, itibari, nominal
  • "Kâğıt paranın değeri saymaca bir değerdir."
 2. [zarf] Sayarak

SELASET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Akıcılık

SİYENİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kuvarssız granit, ortoklaz, mika, hornblentten oluşan platonik kayaç

SADAKAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
  • "Vazifemi sadakatle yaptığımdan dolayı memnun olduklarını sanıyorum." (Refik Halit Karay)

SAĞGÖRÜ

 1. [isim] Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, basiret

SAKARİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Genellikle şeker hastalarının şeker yerine kullandığı, maden kömürü katranından elde edilen, beyaz, tatlandırıcı bir madde

SÖKÜKÇÜ

 1. [isim] Sökük dikip yama yapan kimse
  • "Eve bir düzine sökükçü, terzi tutmaya kudretimiz var." (Reşat Nuri Güntekin)

SAKATÇI

 1. [isim] Sakatatçı
  • "Emeğini alınca doğru hâldeki sakatçıya uğradı." (Memduh Şevket Esendal)

SAVAŞIM

 1. [isim] Herhangi bir amaca erişmek, bir güce karşı koyabilmek amacıyla bir kişi veya grubun sürekli çabası, mücadele
  • "Bir polemikçi, bir savaşım insanı değildi." (Haldun Taner)
  • "Sen ancak iyi savlar için savaşım vermekte rahat ederdin." (Haldun Taner)

SENATÖR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Senato üyesi

SİNTİNE

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Geminin içinde en alt bölüm

SANDUKA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Mezarın üzerine yerleştirilmiş, tabut büyüklüğünde tahta veya mermer sandık
  • "Büyük demir parmaklıklı bir türbenin içinde yeşil sandukalarına örtülmüş beyaz yazma yemenileriyle yatan iki mezar vardı." (Memduh Şevket Esendal)

SİNONİM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Eş anlamlı

SUCULUK

 1. [isim] Evlere su taşıma veya satma işi, sakalık

SEMİNER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla birkaç yetkilinin yönetimi altında düzenlenen toplantı
 2. Üniversitelerde öğretim elemanının yönetimi altında öğrencilerin yaptıkları araştırmalarla ilgili rapor hazırlama, tartışma biçiminde yürütülen grup çalışması

SAKIRGA

 1. [isim] Kene

SÜRPRİZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Beklenmeyen ve insanı şaşırtarak sevindiren veya üzen olay, beklenmedik durum
  • "Kocam bugün gazeteci arkadaşlarına bir sürpriz parti vermek istiyor." (Burhan Felek)

SÜNGÜLÜ

 1. [sıfat] Süngü takmış olan
  • "Süngülü düşman askerleri arasında başı açık kadınlar, yalın ayak çocuklar bir kasırgaya tutulmuş gibi tozu dumana katarak koşuşuyorlardı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

SAKIZCI

 1. [isim] Sakız yapan veya satan kimse

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü