Başında S olan 7 harfli 574 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SENARYO

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tiyatro oyunu, piyes, film, dizi film vb. eserlerin sahnelerini ve akışını gösteren yazılı metin
  • "Şuuraltında yaşayan senaryo, kocasının yanlış rol oynaması ile baştan aşağı değişti." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Bir olayı başka bir yöne, bir amaca ulaştırmak için uydurulan yalan

SIYIRIŞ

 1. [isim] Sıyırma işi veya biçimi

SÜTANNE

 1. [isim] Bir çocuğun, annesi dışında sütünü emmiş olduğu kadın, sütana

SAVATLI

 1. [sıfat] Savatı olan, savatlanmış
  • "Belindeki yirmi sene evvel hediye gelen kayışın savatlı gümüş sarkıntıları pırıl pırıl parlıyorlar." (Ömer Seyfettin)

SIYIRGI

 1. [isim] Lüle taşı işlemeciliğinde kullanılan bir tür bıçak

SUVARIM

 1. [isim] Bir suvarmada veya sulamada verilen su miktarı

SİLAHÇI

 1. [isim] Silah yapan veya satan kimse

SONURTU

 1. [isim] Birbirine bağlı iki önermeden ikincisi
  • "Duman çıkmıyorsa ateş vardır sözünde "ateş vardır" önermesi bir sonurtudur."

SÖKÜKÇÜ

 1. [isim] Sökük dikip yama yapan kimse
  • "Eve bir düzine sökükçü, terzi tutmaya kudretimiz var." (Reşat Nuri Güntekin)

SATİRİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Yergi ile ilgili, yergi niteliğinde olan

SENATÖR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Senato üyesi

SENTAKS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Söz dizimi

SEMİRME

 1. [isim] Semiz duruma gelme
  • "Ben burada fena hâlde semirmeye başladım." (Burhan Felek)

SIKIYSA

 1. kolay sanıyorsa, kendine güveniyorsa, yürekliyse
  • "Sıkı bir kemer."
  • "İşini sıkı tut."
  • "Seniha etrafını bu kadar sıkıya alan bu adamlardan hiç sıkılmıyor mu?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Sıkıya geldi mi borç etmekten çekinmez, sonra bu borçları ödemek için evinin eşyasını satar." (Reşat Nuri Güntekin)

SÜRŞARJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir sayının, kelimenin yerine geçmek için üzerine başka bir sayı veya kelime basma işi
  • "Çoğu kez pullara sürşarj yapılır."

SEYAHAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yolculuk
  • "Her zamanki seyahat hatıralarını anlatmaya başladı." (Peyami Safa)
  • "Seyahat etmenin ilk defa olarak büyük bir faydasını gördüm." (Hüseyin Cahit Yalçın)
 2. Gezi

SFAGNUM

Kelime Kökeni : Latince

 1. [isim] Bataklıklarda, nemli yerlerde kümeler durumunda yetişen, küçük yapraklı bir tür yosun (Sphagnum)

SIRASIZ

 1. [sıfat] Sırada olmayan, sırası olmayan, düzensiz
 2. Yere, zamana, konuya, yönteme uygun olmayan
  • "O hep sırasız arzularla, varlıklar içinde, yoksulluklar çekerdi." (Abdülhak Şinasi Hisar)

SİPARİŞ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Bir şeyin yapılmasını, gönderilmesini, getirilmesini isteme, ısmarlama
 2. Yapılması ısmarlanan şey
  • "Bütün bu siparişleri bir ayrı deftere kaydetmeyi unutmazmış." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 3. Birinin kendi maaşından kesilerek başkasına gönderdiği, ödediği aylık para
  • "Bu kadının oğlundan 300 lira siparişi vardır."

SAĞALMA

 1. [isim] Sağalmak işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü