SADELİK (TDK)


1 . Yalın olma durumu: "Bu kadın kalabalık meclislerde bile sadelikten kurtulamamıştır."- P. Safa.
2 . edebiyat Yalınlık.

Sadelik kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi D , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi İ , yedinci harfi K . Başı S sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLE Nedir?


1 . Da, de, dahi: "Bir damlası bile deniz hakkında bize ilmî bir fikir vermeye yetişir."- R. H. Karay.
2 . zarf, eskimiş Birlikte.
3 . zarf Üstelik: "Konuşmadılar bile."- .

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EDEBİYAT Nedir?


1 - Yazın, °literatür.
2 - Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve yapıtlarının tümü, °literatür.
3 - Yazınsal yapıtlara ilişkin bilgilerin öğretildiği ders.
4 - İçten olmayan, gereksiz, boş sözler.

KADIN Nedir?


1 . Erişkin dişi insan, zen erkek veya adam karşıtı: "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler."- A. Ş. Hisar.
2 . Evlenmiş kız.
3 . sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
4 . mecaz Hizmetçi bayan.
5 . eskimiş Bayan: "Hintli kadın toplantıyı renklendirmek için herkesin kendisine bazı şeyler sormasını teklif ediyordu."- B. Felek.

KALABALIK Nedir?


1 . Çok sayıda insanın bir araya gelmesiyle oluşan insan topluluğu: "Kalabalık içinde zorlukla boş bir masa bularak oturdum."- A. Haşim.
2 . Gereksiz, karışık şeyler topluluğu.
3 . sıfat Sayıca çok: "Köy kahvesinin içi bu akşam her zamankinden kalabalıktı."- S. F. Abasıyanık.

MECLİS Nedir?


1 . Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı.
2 . Bu toplantının yapıldığı yer, şûra.
3 . Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için bir araya gelmiş kimseler topluluğu: "Yemekten sonra meclis gruplara ayrılmıştı."- P. Safa.
4 . Dostlar toplantısı: "Meclisi aranan, hoşsohbet, coşkulu, şair ruhlu bir insandı."- H. Taner.

SADE Nedir?


1 . Süsü, gösterişi olmayan, yalın, gösterişsiz: "İki ufak çocuk konuşarak gidiyor; hâlleri o kadar sade, o kadar sevimli ki imrenmemek mümkün değil."- M. Ş. Esendal.
2 . Şeker katılmamış (kahve): "Sade kahve."- .
3 . zarf (sa:'de) Yalnızca, yalnız, ancak, sadece: "Hem düşünmeli ki insan kısmı sade para ile doymaz."- R. N. Güntekin.
4 . edebiyat Yalın, süssüz, anlaşılır olan (üslup, anlatım): "Lirik şiir en halis şairlerin elinde gayet sadedir."- Y. K. Beyatlı.

SADELİK Nedir?


1 . Yalın olma durumu: "Bu kadın kalabalık meclislerde bile sadelikten kurtulamamıştır."- P. Safa.
2 . edebiyat Yalınlık.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

YALI Nedir?


1 . Sahil.
2 . Su kıyısında yapılmış büyük, görkemli ev: "Babamın küçük yalısını eşyasıyla satın alan ... bir Meşrutiyet devri mebusunu ziyaret ettiğim zaman ... yüreğim burkulmuştu."- R. H. Karay.

YALIN Nedir?

Alev. yalın (II) sıfat
1 . Gösterişsiz, süssüz, sade (söz, yazı).
2 . halk ağzında Çıplak, kınından çıkmış: "Dışarıdan içeriye ellerinde yalın kasaturalarla polisler daldı."- E. E. Talu.

YALINLIK Nedir?


1 . Yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik.
2 . edebiyat Açık, süsten ve zorlamadan uzak, kolayca anlaşılabilen anlatım, sadelik: "En soyut konuları çok çarpıcı somut örneklerle herkesin anlayacağı bir yalınlığa getirirdi."- H. Taner.

A D E K L S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Sadelik,

6 Harfli Kelimeler

Aleksi, Kaside, Selika,

5 Harfli Kelimeler

Akide, Aside, Delik, Dikel, Dikse, Dilek, Eskil, İdeal, İsale, Kaide, Lades, Ladik, Laski, Sadik, Sakil, Salik, Sekil,

4 Harfli Kelimeler

Adil, Adli, Aile, Akil, Akis, Akli, Akse, Aksi, Asil, Asli, Deli, Delk, Disk, Edik, Ekli, Eksi, Elik, Esik, Eski, İade, İdea, İlke, İsal, Kail, Kale, Kase, Kedi, Kile, Kils, Klas, Laik, Lake, Lika, Lise, Sade, Saik, Sake, Saki, Seda, Seki,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Aks, Ali, Asi, Ask, Dal, Dek, Dik, Dil, Eda, Edi, Ela, Elk, İde, İka, İla, İle, İlk, İsa, Kal, Kas, Kel, Kes, Kil, Lak, Sak, Sal, Sek, Sel, Sik, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, As, De, Ek, El, Es, İl, İs, Ke, Ki, La, Le, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.