SUZİNAK (TDK)

Klasik Türk müziğinde bir basit makam.

Suzinak kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi U , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi A , yedinci harfi K . Başı S sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BASİT Nedir?


1 - Yapılması ya da anlaşılması kolay olan, karışık olmayan.
2 - Süssüz, gösterişsiz.
3 - Bilgi ve görgüsü sınırlı olan, bayağı, görgüsüz.
4 - Her zaman rastlanan, özelliği olmayan, olağan .
5 - Kolay.

KLASİK Nedir?


1 . Eski Yunan, Roma ve XVII. yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı veya eser: "Yunan klasikleri. Fransız klasikleri."- .
2 . sıfat Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan: "Klasik eserlerin oynandığı bir millî tiyatroları yok."- H. Taner.
3 . sıfat XVII. yüzyıl Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan: "Racine bir Fransız klasik yazarıdır."- .
4 . sıfat Üzerinde çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen (eser veya sanatçı): "Leyla ile Mecnun klasik Türk eserlerinden biridir."- .
5 . sıfat Sanatta kuralcı.
6 . sıfat Kökleşik: "Klasik şiirin yıkıldığından beri şiiri, bin kişi bin türlü tarif ediyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.

MAKAM Nedir?


1 . Mevki, kat, yer: "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir."- H. R. Gürpınar.
2 . müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

A K N S U Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Suzinak,

6 Harfli Kelimeler

Suizan,

5 Harfli Kelimeler

İskan, Kuzin, Nazik, Sakin, Sanki, Sunak,

4 Harfli Kelimeler

Akis, Aksi, Aksu, İkaz, İkna, İnak, İzan, Kain, Kani, Nazi, Nisa, Niza, Saik, Saki, Suna, Suni, Uzak, Zina,

3 Harfli Kelimeler

Aks, Ani, Asi, Ask, İka, İsa, Kan, Kas, Kaz, Kin, Kuz, Nas, Naz, Sak, San, Saz, Sik, Sin, Siz, Ski, Zan,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, As, Az, İn, İs, İz, Ki, Si, Su, Un, Us, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.