SOFTACA (TDK)

Softaya yaraşır bir biçimde.

Softaca kelimesi baş harfi S son harfi A olan bir kelime. Başında S sonunda A olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi O , üçüncü harfi F , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi C , yedinci harfi A . Başı S sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

SOFTA Nedir?


1 . Medrese öğrencisi: "Okuyanlardan biri on altı, on yedi yaşlarında genç bir softa."- M. Ş. Esendal.
2 . İlmiyeden olanlara aşağılamak amacıyla verilen ad.
3 . mecaz Bir görüşe, bir inanışa körü körüne bağlanan kimse: "İnandığından başka inanılacak şey olmadığına inanan insan softadır."- O. V. Kanık.
4 . mecaz Yaşadığı çağın gerisinde kalmış, geri kafalı kimse: "Bizim moruk yeni kafalı görünmek ister amma halis muhlis softadır."- P. Safa.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

A A C F O S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Softaca,

5 Harfli Kelimeler

Aftos, Fatsa, Softa,

4 Harfli Kelimeler

Afat, Fota, Saat, Safa, Sofa, Tasa,

3 Harfli Kelimeler

Aft, Asa, Ast, Ata, Fas, Fos, Sac, Saf, Sof, Tas, Tos,

2 Harfli Kelimeler

Af, As, At, Fa, Of, Ot, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.